Zmiany w konfiguracji PPK

Wprowadziliśmy zmiany w konfiguracji PPK na pracowniku. Od teraz zarówno deklaracje PPK, jak i stawki dodatkowe można konfigurować na profilu pracownika w Więcej > Pracownicze Plany Kapitałowe. Stawki dodatkowe można od dziś zdefiniować na deklaracji przystąpienia pracownika do PPK, po kliknięciu checkboxa „Skonfiguruj stawki dodatkowe".

hrappka

Co więcej, podczas rozliczania pracownika z dodatkową stawką PPK, na pierwszym kroku rozliczeń, pod danymi pracownika, zostanie pokazana informacja o stawce (wartość stawki oraz data obowiązywania od).

hrappka

Integracja z Facebook Jobs

Dodaliśmy integrację z Facebook Jobs. W zakładce Multiposting na konkretnej rekrutacji, dostępna jest opcja Facebook Jobs. Kliknięcie przycisku Publikuj i uzupełnienie danych spowoduje publikację oferty pracy w usłudze Facebook Jobs. Oferty zostaną opublikowane na portalu w ciągu godziny.

hrappka

Masowa edycja opiekunów – dodawanie lub aktualizacja

Podczas masowej edycji opiekunów Klientów w poziomu listy (Przycisk Więcej opcji > Dodaj > Opiekuna) umożliwiliśmy wybór czy wybrani opiekunowie mają zostać dodani do obecnie istniejących (opcja Dodaj) lub nadpisać obecnie istniejących (opcja Aktualizuj).

hrappka

Zaciąganie plików z atrybutów na zezwolenie

Podczas dodawania załączników przy generowania zezwoleń oraz oświadczeń na pracę, umożliwiliśmy zaciąganie plików, które zostały dodane jako wartość atrybutu na formularzu pracownika.

Rozliczania niedoczasu w kolejnym miesiącu

Niedoczasy powstałe w wybranym miesiącu, które nie zostały rozliczone, zostaną teraz przeniesione na kolejne miesiące do końca okresu rozliczeniowego.

hrappka

Import wpisów do RCP

Umożliwiliśmy rejestrowanie czasu pracy poprzez import wpisów do Rejestru Czasu Pracy w Ustawieniach > Import > Kategoria “Rejestr czasu pracy”.

hrappka

Zapraszamy do wypróbowania nowych rozwiązań.