Widoczność notatek, tagów, historii aktywności oraz opiekunów

Dodaliśmy możliwość modyfikacji widoczności tagów, notatek, historii aktywności oraz opiekunów na wszystkich encjach w systemie. Od teraz można zarządzać widocznością każdego z elementów po prawej stronie formularza encji, przy jednoczesnym zachowaniu tych elementów na pasku nawigacyjnym. Zmiany widoczności lub wymagalności można dokonać w Ustawieniach > Konfiguracja > Formularze.

hrappka

Nowa kolumna

Na listach umów pracowniczych (zarówno w module Pracownicy > Umowy, jak i w zakładce Umowy na Kliencie) dodaliśmy kolumnę „Rachunek” z numerem konta bankowego pracownika. Aby ją włączyć, należy skorzystać z ikony zębatki nad tabelą.

hrappka

Domyślne style wydruków

Dodaliśmy możliwość skonfigurowania domyślnych styli wydruku. Jest to bardzo przydatne podczas dodawania znaczników, z których generują się tabele. Wcześniej, zmiana styli tabeli ze znacznika była możliwa jedynie za pomocą styli CSS.

hrappka