Wydruki

  • Rozszerzyliśmy parametryzację dat na wydrukach o możliwość dodania do znacznika daty wybranego okresu wstecz lub w przyszłości. Przykładowo: Klient delegując pracownika, wystawia mu dokument, który musi mieć w treści datę o jeden dzień późniejszą niż data zawarcia umowy. Zatem potrzebujemy znacznika „{%Data zawarcia umowy modyfikuj:(+1 dzień)%}„. Dozwolonymi użyciami są: dzień/dni, miesiąc/miesiące, rok/lata.
  • Na liście wydruków dodaliśmy kolumnę ID wydruku. Identyfikator szablonu jest potrzebny podczas importu umów do systemu.

Cudzoziemcy

  • Na liście zezwoleń dodaliśmy filtr “Klient”. Aby filtrowanie było możliwe, należy włączyć kolumnę Klient, korzystając z ikony zębatki nad tabelą.
  • Na liście pracowników dodaliśmy kolumnę „Data obowiązywania ruchu bezwizowego”, która pokazuje maksymalną datę przebywania cudzoziemca w Polsce w ramach ruchu bezwizowego.

Ustawienia widoczności / edycji pól

W Ustawieniach > Formularze, w zakładkach Kandydaci i Zezwolenia, dodaliśmy możliwość zarządzania edycją oraz widocznością pól w zależności od grup użytkowników, czy statusu obiektu. Konfiguracja jest możliwa po kliknięciu ikony ołówka w kolumnie “Widoczność / Edytowalność”.

Wielospółkowość

  • W przypadku, gdy użytkownicy posiadają dostęp do więcej niż jednej spółki, na każdej z nich mogą mieć wgląd w zezwolenia pracownika, np. Paszport, wiza, Karta pobytu, Karta polaka, badania lekarskie, BHP. Wcześniej, było to możliwe jedynie z poziomu spółki, na której zostały dodane zezwolenia.
  • Umożliwiliśmy rozliczanie Klienta na jednej spółce uwzględniając godziny pracy pracowników z różnych spółek. Dla przykładu – gdy Klient jest na dwóch spółkach, to pracowników pracujących dla Klienta można rozliczyć wyłącznie osobno na obu tych spółkach, natomiast rozliczenie Klienta (na podstawie rozliczeń pracownikow z obu spółek) można wykonać wspólnie na jednej spółce. hrappka

Zapraszamy do wypróbowania nowych rozwiązań.