Wielojęzyczne wydruki – znaczniki dla wybranego języka

Podczas tworzenia wydruku, mają Państwo możliwość dopisania do znacznika skrótu języka, który umożliwi wstawienie wartości znacznika w oczekiwanej wersji języka wydruku. Przykładowo, wstawienie znacznika {%Opis stanowiska język:ru%}, spowoduje, że podczas generowania wydruku w miejsce znacznika zostanie wstawiona rosyjskojęzyczna wartość pola. Aby pole zostało poprawnie przetłumaczone, jego tłumaczenie musi istnieć w systemie. Nazwę stanowiska, opis i wymagania można przetłumaczyć już na etapie dodawania stanowiska, czy rekrutacji. Aby wartości atrybutów zostały przetłumaczone, ich tłumaczenie należy dodać w Ustawieniach > Konfiguracja > Tłumaczenia.

hrappka

Usprawnienie nawigacji w systemie

W celu zwiększenia intuicyjności systemu wprowadziliśmy dodatkowe elementy nawigacji. Nawigacja znajduję się na listach oraz na profilach w systemie w górnej części ekranu po lewej stronie.

hrappka

Dodawanie tagów i notatek na etapie dodawania encji

W celu sprawnego dodawania kandydatów / pracowników / klientów umożliwiliśmy dodawanie tagów i notatek już na etapie dodawania ich do systemu.

hrappka

Podgląd zdjęcia na formularzu aplikacyjnym

Na formularzu aplikacyjnym umożliwiliśmy podgląd zdjęcia kandydata. Jest on możliwy, po załadowaniu zdjęcia i kliknięciu w ikonę oczka. Pole zdjęcie można włączyć w Ustawieniach > Konfiguracja > Formularze w zakładce Aplikacje.

hrappka

Wypowiedzenie umowy przy zmianie statusu pracownika na nieaktywny

Podczas zmiany statusu pracownika na systemowy nieaktywny, pokazuje się okno pozwalające zakończyć umowy. Przy liście umów, których dotyczą zmiany, dodaliśmy checkboxy z możliwością zaznaczenia, dla których umów należy zastosować zmiany.

hrappka

Praca na listach

  • Na liście pracowników dodaliśmy kolumny „paszport data od” oraz „paszport data do”,
  • na liście pracowników dodaliśmy możliwość filtrowania kolumny “maksymalna data pobytu”,
  • Na liście mieszkań, nad tabelą dodaliśmy podsumowanie ilości miejsc we wszystkich mieszkaniach oraz podsumowanie wartości opłat na mieszkaniach. hrappka

Zapraszamy do wypróbowania nowych rozwiązań.