Zmiany w formularzu pracownika / kandydata

 • Jeżeli pole paszport na pracowniku/kandydacie jest ustawione jako wymagane (w Ustawieniach > Konfiguracja > Formularze > Pracownik/Kandydat), to umożliwiliśmy wymaganie uzupełnienia tego pola jedynie dla osoby, która nie posiada obywatelstwa polskiego. Aby wymagać uzupełnienia pola paszport również od pracowników narodowości polskiej, w Ustawieniach > Moduły > Pracownicy, należy zaznaczyć opcję “Wymagaj numeru paszportu także od pracowników z polskim obywatelstwem“.
 • Analogicznie jak powyżej, jeżeli pole PESEL jest ustawione jako wymagane, to system będzie wymagał numeru PESEL jedynie dla osoby o polskim obywatelstwie.
 • W Danych do rozliczeń pracownika (na profilu pracownika) po zaznaczeniu opcji „Student”, dodaliśmy pole “Nazwa uczelni”.
 • W Danych do rozliczeń pracownika (na profilu pracownika), wprowadziliśmy zmiany w polu „Zatrudniony u innego pracodawcy (oraz nie przebywam na: urlopie bezpłatnym, wychowawczym, macierzyńskim). Pole „Kwota umowy” zostało zmienione na „Wynagrodzenie” z wyborem „wynagrodzenie niższe niż minimalne” lub „wynagrodzenie wyższe lub równe minimalnemu”. Jeżeli wybierzemy opcję „wynagrodzenie mniejsze niż minimalne” system poprosi o podanie kwoty wynagrodzenia.

Powrót do systemu po wylogowaniu z bezczynności

Aby usprawnić Państwu powrót do działania w systemie po wylogowaniu z powodu bezczynności, od teraz, system zapamięta adres bieżącej strony.Po ponownym zalogowaniu do systemu umożliwi to powrót do czynności wykonywanych przed wylogowaniem.

Nowe kolumny i filtry

 • W Raporcie dla księgowości według rozliczeń w okresie dodaliśmy możliwość wyświetlania w kolumnach atrybutów z Klienta.
 • Lista umów
  • Dodaliśmy kolumnę „Opiekunowie klienta” z możliwością filtrowania,
  • dodaliśmy kolumnę „Tagi z klienta”.
 • Lista pracowników
  • Dodaliśmy możliwość filtrowania po opiekunie klienta bieżącej umowy,
  • gdy zaznaczony jest filtr „Z umowami” – wyświetlamy dodatkowe filtry dotyczące dat – analogicznie jak na liście umów.

Zaawansowane statusowanie na kalendarzu

Na kalendarzu, w ustawieniach kalendarza w sekcji statusu umożliwiliśmy zmiany statusu dla wybranych okresów.

hrappka

Co więcej, jeżeli Klient doda lub edytuje wpisy grafikowe w zatwierdzonym przez nas okresie, to przy wpisie pojawi się gwiazdka. Najechanie na wpis spowoduje wyświetlenie informacji o wpisie, w tym dacie dodania/zmiany zapotrzebowania przez Klienta.

hrappka