Dashboard deklaracji

Stworzyliśmy dashboard deklaracji, który pozwala na sprawną kontrolę deklaracji firmowych oraz pracowniczych. Dashboard jest dostępny w Deklaracje > Dashboard .

W sekcji “Deklaracje firmowe” są zawarte informacje o typie deklaracji, kwotach, terminach płatności. Przy deklaracjach ZUS można wystawić deklaracje DRA poprzez kliknięcie przycisku “+Wystaw deklarację DRA”. Przy oświadczeniach PPK jest możliwość przejścia do zestawień PPK.

Przy deklaracjach PPK ważne jest oznaczenie składek PPK jako opłaconych, ponieważ wtedy podatek dochodowy od części składek PPK finansowanych przez pracodawcę będzie naliczony pracownikowi poprawnie i we właściwym miesiącu.

Sekcja “Deklaracje pracownicze” zawiera deklaracje z podziałem na ZUS, US, PPK oraz umożliwia sprawne wystawianie deklaracji pracownikom.

hrappka

Możliwość masowego przystąpienia i rezygnacji PPK

Dodaliśmy możliwość masowego dodawania deklaracji przystąpień i rezygnacji z PPK. W tym celu należy wejść w Deklaracje > Rejestr przystąpień i rezygnacji PPK . Po zaznaczeniu deklaracji należy kliknąć “Więcej opcji”, a następnie “Wystaw deklaracje masowo”.

hrappka

Można to zrobić również z poziomu listy pracowników. Po zaznaczeniu pracowników należy wybrać “Więcej opcji”, a następnie kliknąć Dodaj > Deklaracje PPK. W nowym oknie należy wybrać rodzaj deklaracji i kliknąć “Przejdź”. Następnie należy wypełnić wyświetlane pola oraz wybrać wzór deklaracji. Jeśli nie ma wzoru deklaracji w systemie, pojawi się odpowiedni komunikat o tym informujący.

hrappka

Deklaracje ZUS

Usprawniliśmy proces dodawania deklaracji. Od teraz, rodzaj deklaracji można wybrać jeszcze przed jego dodaniem, co pozwoli na wgląd w możliwe do wygenerowania deklaracje. Deklaracje można dodawać na profilu pracownika, po kliknięciu w “Więcej” > “Deklaracje ZUS “, “+Dodaj deklarację” lub z poziomu modułu Deklaracje > ZUS > Dodaj deklarację pracownika.

hrappka
hrappka

Eksport danych kadrowych do programu Gratyfikant

Dodaliśmy możliwość pobrania raportu Gratyfikant dotyczącego danych kadrowych pracowników. Aby pobrać raport należy wejść w Start > Analizy, w sekcję integracja z systemami FK. Następnie należy wypełnić niezbędne pola i kliknąć “Pobierz”. Raport będzie pobrany w formacie .xls.

hrappka

Zmiany w uprawnieniach dostępu użytkownika do mieszkań

Wprowadziliśmy nowe opcje uprawnień użytkownika w zakresie mieszkań. Aby wybrać nowe opcje uprawnień, należy przejść do Ustawienia > Główna > Użytkownicy.

hrappka

Podczas dodawania lub edycji użytkownika, w sekcji “Uprawnienia” w polu “Mieszkania” można wybrać nowe opcje:

  • Wszystkie (bez części opłat za mieszkanie)
  • Zgodnie z podpięciem do Klientów (bez części opłat za mieszkanie)
  • Zgodnie z podpięciem opiekunów doo mieszkań (bez części opłat za mieszkanie)
  • Z określonymi tagami (bez części opłat za mieszkanie)
hrappka

Nowy typ przedmiotu

Na profilu pracownika w zakładce “Przedmioty” dodaliśmy nowy typ przedmiotu “Dodatek do ZUS”. Pozwala to powiększyć pracownikowi podstawę do ZUSu.

hrappka

Zapraszamy do wypróbowania nowych rozwiązań.