Ustawienia wyglądu formularza aplikacyjnego

W module Rekrutacja > Ustawienia formularza aplikacyjnego, dodaliśmy możliwość podstawowej konfiguracji wyglądu formularza, m.in. wybór koloru tła i czcionki nagłówka, rodzaju czcionki oraz zaokrągleń boków. Dodana funkcjonalność pozwoli Państwu sprawnie uspójnić wygląd formularza aplikacyjnego z identyfikacją wizualną Państwa firmy.

hrappka

Wyliczanie ekwiwalentu za urlop na rozliczeniu

W pierwszym kroku rozliczeń dodaliśmy opcję wyliczenia ekwiwalentu za urlop. Funkcjonalność ta możliwa jest po kliknięciu w ikonę słoneczka (symbolizującą urlop), przy umowie konkretnego pracownika. Ikona pojawia się jedynie kiedy pracownik posiada niewykorzystany urlop.

Kliknięcie ikony spowoduje uzupełnienie pierwszej wolnej kolumny wartością ekwiwalentu urlopowego.

hrappka

Ponowna publikacja wygasłych ogłoszeń

Na liście ogłoszeń (ogólnej, lub na konkretnej rekrutacji), których publikacja na zewnętrznych portalach wygasła dodaliśmy przycisk 'Opublikuj ponownie’. Usprawni to Państwu ciągłość w publikacji rekrutacji stałych.

hrappka

Nowe uprawnienia użytkownika do projektów

W uprawnieniach użytkownika, dodaliśmy sekcję Projekty, z wartościami:

 • wszystkie, zgodnie z dostępem do Klientów,
 • zgodnie z podpięciem opiekunów,
 • brak.

hr

Atrybuty na fakturach

Dodaliśmy możliwość zdefiniowania atrybutów do faktury w Ustawienia > Konfiguracja > Faktury. Umożliwia to dodanie do szablonów faktury dodatkowych informacji.

hrappka

Dodane w ustawieniach atrybuty są widoczne / wymagane podczas dodawania faktury w systemie. Stworzone atrybuty są również dostępne w formie znaczników podczas tworzenia wydruków.

Nowe kolumny na liście zezwoleń:

 • Powiadomienie o podjęciu / niepodjęciu pracy (dla oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy informacji o powiadomieniu o podjęciu/niepodjęciu pracy),
 • Podmiot powierzający i Data urodzenia pracownika,
 • kolumna Id pracownika.

Kolumny można włączyć klikając z w ikonę zębatki nad tabelą.

Nowe znaczniki na wydrukach

Do edytora wydruków dodaliśmy znaczniki:

 • Narodowość,
 • Państwo urodzenia,
 • Wzrost,
 • Kolor oczu,
 • Znaki szczególne,
 • Wykształcenie,
 • Prawo jazdy.

Tworzenie/edycja wydruków jest możliwa w Ustawieniach > Wydruki > Lista.

Zapraszamy do wypróbowania nowych rozwiązań.