Sprawniejsze generowanie paczek przelewów (wcześniej Eksport płatności)

Usprawniliśmy proces eksportu płatności do banków. Generowanie paczek przelewów realizowane jest na podstawie rachunków bankowych dodanych w Ustawieniach firmy.
Na ich podstawie system sugeruje odpowiednie formaty plików. Opcja dostępna jest podczas eksportu płatności w module Rozliczenia > Zobowiązania.

hrappka

Realizacja zapotrzebowania na projekcie

W celu usprawnienia przepływu informacji dot. rekrutacji i planowania pracowników na projektach w sekcji zapotrzebowanie na projekcie dodaliśmy nowe kolumny:

  • “Zaplanowani” – pokazuje zapełnienie zapotrzebowania w danym okresie,
  • “Propozycje” – pokazuje osoby na podstawie aplikacji na rekrutację do projektu, powiązania do projektu oraz umów w danym okresie (po najechaniu kursorem myszy na liczbę proponowanych osób pokazuje się nowe okno pozwalające na dodanie ich do planu),
  • Kolumnę pokazującą ilość osób, które potrzebujemy zatrudnić/zaplanować uwzględniając liczbę aplikacji (Zapełnienie zapotrzebowania w danym okresie + Aplikacje zaakceptowane – Ilość wolnych miejsc),
  • Kolumnę pokazującą ilość, które potrzebujemy zrekrutować (Zapełnienie zapotrzebowania w danym okresie + Aplikacje zaakceptowane +Aplikację w procesie – Ilość wolnych miejsc).

 

Funkcjonalność ta dostępna jest w module Klienci > Projekty podczas dodawania/edycji projektu (w sekcji zapotrzebowanie).

hrappka

Dodatkowo, w top panelu na projekcie oraz rekrutacji, po kliknięciu “Więcej” pod stanowiskami, rozwiną się szczegóły zapotrzebowania i jego realizacja, takie jak: stanowisko, okres, czas, ilość miejsc czy np. aplikacje zaakceptowane i powiązane z projektem.

Ponadto na rekrutacjach pochodzących z projektu z uzupełnionym zapotrzebowaniem pokazujemy okresy pracy. Ich widoczność można skonfigurować korzystając z opcji “Edytuj widoczność pól” na rekrutacji.

hrappka

Co więcej, na widgecie rekrutacyjnym pokazywana jest informacja dotycząca okresów zatrudniania oraz ilości miejsc.
Dodatkowo umożliwiliśmy filtrowanie po terminie zatrudnienia. Nową opcję można włączyć w module Rekrutacje > Integracja ze stroną WWW.

 

hrappka

Raportowanie czasu pracy na zadaniach w projektach

Umożliwiliśmy dodawanie zadań do projektu. Dodać je można z poziomu projektu na wybranym Kliencie w sekcji “Zadania”.
Co więcej, umożliwiliśmy dodawanie atrybutów do zadań w Ustawieniach > Konfiguracja > Formularze.

hrappka

Ponadto, wprowadziliśmy zmiany w widoku raportowania czasu pracy na widgecie RCP. Dodane zadania będą się wyświetlać pracownikom na widgecie RCP po wybraniu projektu, który posiada zdefiniowane zadania.
Co więcej, umożliwiliśmy również raportowanie czasu pracy per zadanie z poziomu sekcji zadania na projekcie oraz z poziomu grafiku pracownika. Po wykonaniu zadania pracownik może oznaczyć zadanie jako wykonane. Dodatkowo istnieje możliwość dodania oczekiwanego czasu wykonania zadania, który możemy zweryfikować z zaraportowanym czasem wykonania zadania.

hrappka

Zmiany w ewidencji nieobecności

Wyjście prywatne płatne do odrobienia
Zmieniliśmy sposób rozliczania nieobecności typu “Wyjście prywatne płatne do odrobienia” oraz umożliwiliśmy wprowadzenie zakresu godzin (Od – Do). Po wprowadzeniu tego typu nieobecności, godziny pracy rozbiją się na dwa wpisy. Wyjścia prywatne płatne do odrobienia traktowane w systemie są jako normalne godziny pracy i nie obniżają normy pracownika.

hrappka

Nadgodziny
Rodzaj nieobecności “Odbiór nadgodzin” skraca godziny pracy pracownika, nie skracając normy pracy.

Zaplanowane godziny pracy i ich realizacja w grafiku

W panelu oczekiwany wymiar na profilu pracownika w zakładce grafik pracy dodaliśmy kolumnę “Plan i realizacja”, która pokazuje zdefiniowany plan i realizację wymiaru pracy pracownika.

hrappka

Wielofirmowość: Możliwość przełączania między firmami na grafiku pracownika

Umożliwiliśmy symulację rozliczenia pracownika na podstawie danych ze wszystkich firm. Na grafiku pracownika, w sekcji Symulacja rozliczenia dodaliśmy przełącznik, który pozwala na symulację rozliczenia na podstawie danych jedynie z bieżącej firmy lub ze wszystkich firm.

hrappka

Naliczanie stażu pracy

Przy automatycznym wyliczaniu daty osiągnięcia 26 dni urlopu dodaliśmy informację dotyczącą szczegółów osiągnięcia podstawy urlopu. Wskazuje ona dokładną datę osiągnięcia 26 dni urlopu oraz szczegóły osiągnięcia podstawy. Widoczna jest w grafiku pracownika w panelu Szczegóły i korekta.

hrappka

Więcej okresów obowiązywania oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemców

Wprowadziliśmy możliwość wprowadzania większej ilości okresów trwania oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Opcja jest dostępna podczas dodawania/edycji oświadczenia. Okresy widoczne są w kolumnach “Od oraz Do” na Liście Zezwoleń.

hrappka

Zmiany w okresie rozliczeniowym na Kliencie

Dodaliśmy dwa check-boxy przy okresie rozliczeniowym dłuższym niż miesięczny. Opcja pojawia się po wybraniu “Okresu rozliczenia nadgodzin w miesiącach” większego niż 1 miesiąc. Dostępna jest w ustawieniach na konkretnym Kliencie. Dzięki tej opcji mamy możliwość wyboru, w którym miesiącu następuje rozliczenie. Przy rozliczaniu nadgodzin dobowych możemy wybrać opcję: “Tak jak na ustawieniach firmy” lub “W miesiącu wystąpienia nadgodzin”. Opcje dostępne przy naliczaniu nadgodzin tygodniowych są analogiczne jak przy nadgodzinach dobowych.

hrappka

Zablokowanie zmiany statusów

Uniemożliwilismy zmianę statusu jeżeli w obecnym statusie są pola wymagane, które nie zostały uzupełnione. Przy próbie zmiany statusu w którym brakuje wymaganych pól pojawi się nowe powiadomienie informujące o braku możliwości zmiany statusu oraz prośbą o uzupełnienie brakujących danych.

Zapraszamy do wypróbowania nowych rozwiązań.