Nowy kreator ankiet

Wprowadziliśmy zmiany w sposobie tworzenia i wyświetlania ankiet. Aby dodać ankietę należy wejść w Rekrutacje > Ankiety. W celu sprawniejszego i przyjemniejszego tworzenia ankiet zmieniliśmy sposób tworzenia ankiet i dodawania pytań.

Podczas dodawania ankiety dodaliśmy menu boczne, gdzie są dostępne opcje “Dodaj pole”, “Dodaj sekcję”, “Dodaj tłumaczenie” oraz “Zapisz”. Przy dodawaniu pola system podpowiada pola systemowe, atrybuty, pola utworzone na innych ankietach.

hrappka

Umożliwiliśmy zastosowanie dowolnej kolejności pól. Dodatkowo, przy wyświetlaniu ankiet pola wymagane są oznaczane gwiazdką.

hrappka

Baza wiedzy (pomoc)

Stworzyliśmy Bazę wiedzy naszego systemu. Obecnie zawiera ona około 200 artykułów. W Bazie wiedzy można znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące funkcjonalności systemu. Bazę wiedzy można otworzyć i przeszukać z poziomu systemu, klikając w ikonę z pytajnikiem znajdującą się w prawym dolnym rogu lub na stronie .

hrappka
hrappka

Nowe wzory deklaracji PIT-11/ PIT-4R

Zaktualizowaliśmy wzory deklaracji PIT-11 oraz PIT-4R. Składniki stałe na 2021 rok zostały zaktualizowane.

Aby dodać deklarację PIT-4R, należy wejść w Deklaracje > PIT firmy > + PIT-4R/ PIT-8AR wybrać typ deklaracji PIT-4R.

Aby dodać deklarację PIT-11, należy wejść w Deklaracje > PIT pracowników > + Wystaw deklarację.

Deklaracje US

Usprawniliśmy proces dodawania deklaracji. Deklaracje można dodawać na profilu pracownika, po kliknięciu w “Więcej” > “Deklaracje US “, “+Dodaj deklarację”.

Dodatkowe oznaczenia transakcji na fakturach

Wprowadziliśmy dodatkowe oznaczenia transakcji na fakturach. W module Rozliczenia należy wybrać fakturę, a później w zakładce „Dane” kliknąć “więcej”. W polu “Rodzaj transakcji” znajdują się dodatkowe oznaczenia transakcji JPK_V7. Co więcej, pole to zostanie uwzględnione podczas eksportu, np. do Optimy.

hrappka

Nowe rodzaje uprawnień użytkownika na umowie

Dodaliśmy nowe rodzaje uprawnień użytkownika ma umowie. W tym celu należy wejść w Ustawienia > Główna > Użytkownicy.

Następnie po wybraniu użytkownika w nowym oknie “Edytuj użytkownika” w polu “Umowy” i “Pracownicy” można wybrać nowy rodzaj uprawnień – “Zgodnie z dostępem do Klienta (aktualnie podpięci pracownicy)”, który oznacza, że użytkownik będzie miał dostęp do Pracowników/Umów pracowników aktualnie powiązanych z Klientami poprzez rekrutację lub aktualną umowę.

hrappka
hrappka

Zmiany statusów pracowników

Ustawienia> Moduły > Pracownicy w sekcji “Zmiany statusów pracowników” dodaliśmy opcję zmiany statusu pracownika po rozpoczęciu oraz zakończeniu umowy. Na liście dostępnych opcji można wybrać, jaki status ma mieć pracownik po rozpoczęciu lub po zakończeniu umowy.

hrappka
hrappka

Umowa: zmiany widokowe

Pracownicy > Lista umów po wybraniu umowy, jeśli istnieje inna umowa w tym okresie to system pokaże komunikat. Aby przejść do Ustawień umowy należy kliknąć w zębatkę.

hrappka

Dodatkowo, w zakładce “Dane do rozliczeń”, w przypadku, gdy na umowie już istnieje rozliczenie, to w sekcji po prawej stronie system pokaże informację o istniejącym rozliczeniu.

hrappka

Import urlopów pracowników

Od teraz istnieje możliwość wewnętrznego importu urlopów pracowników. Aby wykonać import, należy wejść w Ustawienia > Import, wybrać kategorię “Urlopy pracowników”, wybrać plik i kliknąć “Import”. System również pokaże instrukcję o tym, jak przygotować plik do importu.

hrappka

Tworzenie rekrutacji na stanowiskach podczas dodawania projektu

Wprowadziliśmy zmiany widokowe podczas tworzenia projektu. W Klienci > Dodaj projekt, opcja “Automatycznie utwórz rekrutację na dodane stanowiska” została przeniesiona pod zakładkę “Stanowiska”.

hrappka

Możliwość filtrowania danych według “Daty od” i “Daty do”

Na każdej kolumnie o wartości data umożliwiliśmy filtrowanie danych według warunku “Data od” i “Data do”. Dzięki temu, można szybko znaleźć dane w systemie w wybranym okresie czasowym.

hrappka

Zmiany widokowe na listach w systemie

W celu zwiększenia intuicyjności pracy na listach w systemie (m.in. na listach pracowników, klientów, umów, rachunków), wprowadziliśmy niewielkie zmiany w lokalizacji niektórych opcji dostępnych nad tabelami. Wszystkie opcje, wciąż są one dostępne nad tabelą, jednak mogą znajdować się w innych sekcjach (dla przykładu wszystkie opcje wysyłki SMS/e-mail przeniesione zostały do przycisku z ikoną koperty).

Zapraszamy do wypróbowania nowych rozwiązań.