Nowe kolumny

Nowa kolumna na liście Klientów

Na liście Klientów utworzyliśmy nową kolumnę “Aktualni pracownicy”. Kolumna będzie wyświetlać wszystkie osoby, które mają aktywną umowę z danym Klientem. Włączenie nowej kolumny możliwe jest w Klienci > Lista Klientów po wejściu w zębatkę “Ustawienia Widoku Kolumn” po zaznaczeniu checkboxa “Aktualni pracownicy”.

hrappka

Data ważności zezwoleń

W celu sprawniejszej kontroli nad ważnością zezwoleń, we wszystkich kolumnach, dotyczących ważności zezwoleń będziemy prezentować datę ostatniego zezwolenia. Daty ważności zezwoleń będą wyświetlane jedynie dla zezwoleń ze statusem “Decyzja pozytywna” lub statusem systemowym “Nieaktualne” dla przedawnionych zezwoleń, które posiadają status “Decyzja pozytywna”.

Zezwolenia kończące się:

  • poniżej 30 dni wyświetlane będą na czerwono,
  • między 30 a 60 dniami, wyświetlane będą na pomarańczowo.

hrappka

Nowy typ nieobecności: Krwiodawstwo

Dodaliśmy nowy typ nieobecności „Krwiodawstwo”. Naliczany jest tak samo, jak urlop płatny okolicznościowy.

hrappka

Nowa opcja w polu Informacje o miejscu wykonywania pracy

Przy wystawianiu delegowania danemu pracownikowi w polu Informacje o miejscu wykonywania pracy dodaliśmy nową opcję, która automatycznie uzupełni adres oraz zaznaczy opcję „Brak stałego adresu w państwie wykonywania pracy” na wniosku US-4.

hrappka

Naliczanie potrąceń przedmiotów

Na formularzu dodawania przedmiotu pracownikowi w polu „Potrącać / zwracać z” dodaliśmy nową opcję – Delegacja. Wybranie jej oznacza, że przedmiot będzie potrącony z wynagrodzenia za pracę w delegacji.

hrappka

Dodatkowo w ustawieniach firmy w Ustawienia > Moduły > Pracownicy w sekcji Rozliczenia Pracowników można zdefiniować sposób naliczania potrąceń dodawanych ręcznie i tych, które pochodzą z mieszkań.

hrappka

Dodawanie osób niepełnoletnich do listy pracowników

Umożliwiliśmy dodawanie osób niepełnoletnich do listy pracowników m.in w celu uzyskania kart pobytu. Przy dodawaniu osób:

  • poniżej 16 roku życia pojawi się czerwona ikona z ostrzeżeniem “Dziecko”.
  • w wieku 16-18 lat pojawi się pomarańczowa ikona z ostrzeżeniem “Osoba młodociana”.

hrappka

Dodatkowo przy wystawianiu umów utworzyliśmy następujące ostrzeżenia:

Dla osób poniżej 16 lat:

  • Dziecko (wymagana zgoda inspektora).
  • Brak wypełnionej Zgody rodziców – w przypadku braku takiej zgody w systemie.

Dla osób w wieku 16-18 lat:

  • Osoba młodociana – nie ukończyła 18 lat.
  • Brak ukończenia szkoły podstawowej – zweryfikuj edukację młodocianej osoby – w przypadku, gdy nie jest uzupełniona w systemie.

hrappka