Nowa kolumna na liście umów

Pracownicy > Umowy dodaliśmy nową kolumnę – suma dni przepracowanych przez pracownika u Klienta. Kolumna ta prezentuje sumę dni, którą pracownik przepracował u kontrahenta wskazanego w formularzu umowy od początku swojego istnienia w systemie, uwzględniając wszystkie powiązane spółki. Ustawienia powiązań konfigurujemy w Ustawienia > Moduły > Pracownicy.

hrappka

Informacja o sumie dni przepracowanych u Klienta pojawia się w sekcji “Limity zatrudnienia” na profilu umowy.

hrappka

Suma dni pracy u Klienta pokazuje się również podczas tworzeniu umowy, gdy Klient zostanie wybrany.

hrappka

Istnieje również możliwość konfiguracji powiadomienia o osiągnięciu sumy przepracowanych dni. Konfiguracja jest możliwa w Ustawienia > Konfiguracja > Powiadomienia > Klienci w sekcji “Powiadomienia wewnętrzne”.

hrappka

Konfiguracja widoku kolumn przy planowania pracowników na kalendarzu pracy

Dodaliśmy możliwość konfiguracji kolumn na kalendarzu pracy przy planowania pracowników. Dzięki temu pojawiła się możliwość zarządzania widokiem planowania i ukrycia mniej potrzebnych informacji.

Aby skonfigurować widok kolumn należy przejść do konkretnego kalendarza pracy, kliknąć w „+Zaplanuj pracownika”, a następnie w ikonę „zębatki”.

hrappka

Importy: nowe komunikaty

Dodaliśmy nowe komunikaty podczas importu danych do systemu.

W przypadku, gdy system domyślnie ustawi „nie” przy pytaniu o tym, czy importować (np. z powodu odnalezienia duplikatu w bazie), na samej górze nad przyciskiem ”Zapisz” wyświetli się odpowiedni komunikat z informacją, które rekordy nie zostaną zaimportowane.

hrappka

Podczas importu pracowników będą prezentowane dodatkowe komunikaty, jeżeli importowane dane nie będą zgodne z wartościami, które da się wybrać w naszym systemie (np. kod oddziału NFZ, nazwa Urzędu Skarbowego, obywatelstwo, narodowość, kraj, typ Klienta).

hrappka

Podczas importu zezwoleń umożliwiliśmy walidację danych ich dotyczących.

hrappka

Import: historia zmian

Każde wprowadzone przez import zmiany w systemie są zapisywane w historii encji, której modyfikacja dotyczy.

Nowe znaczniki na wydruku typu Aneks

Dodaliśmy nowe znaczniki na wydruku o typie Aneks:

  • {%pierwotna umowa nazwa_atrybutu%} – pozwala na pokazanie na wydruku aneksu wybranego atrybutu z pierwotnej umowy
  • {%powiązana umowa nazwa_atrybutu%} – pozwala na pokazanie na wydruku aneksu wybranego atrybutu z dokumentu poprzedzającego ten aneks.

Znaczniki są dostępne w Ustawienia > Wydruki > Lista > Dodaj wydruk, po wybraniu w polu „Typ” wartości “Aneks umowy”.

hrappka

PPK: historia zmian

Na historii pracownika są zapisywane zmiany dotyczące przystąpienia lub rezygnacji z PPK wraz z informacją, przez kogo została wygenerowana odpowiednia deklaracja.

hrappka

API: zapotrzebowania

Od teraz przez API można dodawać, pobierać, edytować i usuwać zapotrzebowania na kalendarzu Klienta. Informacja dostępna tutaj.

Istnieje również możliwość pobrania i edycji atrybutów projektów przez API. Informacja dostępna tutaj.

Zapraszamy do wypróbowania nowych rozwiązań.