Pracownicy – zabezpieczenie duplikacji

Utworzyliśmy nowe zabezpieczenie, chroniące przed dodaniem zduplikowanych profili pracowników. Gdy użytkownik mający dostęp do jednej ze spółek spróbuje dodać pracownika z takimi samymi danymi jak pracownik istniejący już na innej powiązanej spółce (takiej, do której użytkownik nie ma dostępu) to wyznaczona osoba dostanie powiadomienie o takiej próbie. W treści powiadomienia zawarta będzie informacja kto dokonał takiej próby, na jakiej spółce oraz imię i nazwisko pracownika, którego dane zostały podane. hrappka

W celu włączenia powiadomienia o próbie dodania pracownika istniejącego w bazie należy wejść w Ustawienia > Konfiguracja > Powiadomienia > Pracownicy i Kandydaci.

hrappka

Przypisywanie stanowisk do Klientów

Na wszystkich formularzach dodawania stanowiska (na Umowach, Projektach, Rekrutacjach lub encjach powiązanych z Klientem), w trakcie dodawania stanowiska, jeśli wybrany jest Klient, stanowiska zapisywane będą na Kliencie. W sytuacji, gdy Klient nie będzie wybrany, stanowisko zapisane zostanie domyślnie jako “stanowisko firmowe”.

Uwzględnienie paszportów biometrycznych podczas wyliczania legalizacji

Umożliwiliśmy decydowanie o uwzględnianiu paszportów biometrycznych bez dodanych przyjazdów podczas wyliczania okresu legalizacji pracy cudzoziemca.

Opcja włączona jest domyślnie. Wyłączyć można ją w Moduły > Ustawienia > Zezwolenia w sekcji Ogólne.

hrappka

Podczas dodawania zezwolenia na podstawie paszportu biometrycznego dodaliśmy dwa komunikaty:
1. W przypadku włączonej opcji uwzględniania paszportów biometrycznych i braku przejazdów:

  • Uwaga! Brak dodanych przyjazdów na paszporcie – system przyjmie 90 dni pobytu od dnia dzisiejszego lub końca ostatniego aktywnego dokumentu legalizującego pobyt. Zmień ustawienia.

2. W przypadku wyłączonej opcji uwzględniania paszportów biometrycznych i braku przejazdów:

  • Uwaga! Brak dodanych przyjazdów na paszporcie – system nie uwzględni dokumentu podczas wyliczania dat legalizacji. Zmień ustawienia

hrappka

Maksymalna data meldunku na podstawie maksymalnej daty pobytu cudzoziemca

Przy dodawaniu meldunku, utworzyliśmy nowy komunikat informujący o maksymalnej dacie pobytu cudzoziemca w Polsce. Dodatkowo podpowiadaną przez system datę można skopiować.

hrappka

Nowy wygląd pól wyboru godziny

W celu poprawy komfortu użytkowania zmieniliśmy wygląd wszystkich pól wyboru godziny w systemie. Godziny możemy wprowadzić wpisując w polu wybraną wartość godzinową lub klikając w ikonę zegara i wybierając wartości z listy.

hrappka

Udostępnianie ofert pracy na formularzu aplikacyjnym

Umożliwiamy udostępnianie linku do oferty pracy poprzez ikony portali społecznościowych – na Facebooku, LinkedInie, Messengerze, Viberze oraz Telegramie. W wersji mobilnej ikony uruchamiają aplikacje.

hrappka