Eksport zaliczek do WAPRO Fakir

Umożliwiliśmy eksport zaliczek z uwzględnieniem konta księgowego (MPK). Opcja dostępna jest w Rozliczenia > Zaliczki > po zaznaczeniu wybranych zaliczek i kliknięciu “POBIERZ”.

hrappka

Automatyczne wyłączenie naliczeń do FP i FGŚP

W dniu osiągnięcia 55 roku życia w przypadku kobiet oraz 60 roku życia w przypadku mężczyzn automatycznie wyłączone zostaną naliczenia do FP i FGŚP. W danych do rozliczeń na umowie utworzy się odpowiedni okres z nowymi ustawieniami składek.

hrappka

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – nowe opcje do zaznaczenia

Na Oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w sekcji Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi w punktach 1-6 dodaliśmy opcję „Pozostaw puste”. Pozwala ona osobom występującym jako reprezentant podmiotu prawa handlowego pozostawić pytania 1-6 bez zaznaczonej odpowiedzi. Opcja dostępna jest także na ustawieniach firmy w Ustawienia > Moduły > Zezwolenia w sekcji Ustawienia ankiety do wystawienia oświadczenia o powierzeniu pracy dla cudzoziemca lub oświadczenia o zgłoszeniu się cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej.

hrappka

Nowe filtry na Liście Pracowników

W celu ułatwienia kontroli nad zezwoleniami utworzyliśmy dwa nowe filtry:

  • Typ zezwolenia,
  • Status zezwolenia.

Filtry dostępne są po wybraniu w filtrze „Z zezwoleniami” wartości „Bez aktualnych” na listach pracowników w systemie.

hrappka

Import zadań

Umożliwiliśmy importowanie zadań za pomocą wklejania wartości skopiowanych z pliku Excel. Opcja dostępna jest podczas dodawania zadań w systemie, w zakładce Import.

hrappka hrappka