Rozróżnienie dwóch rodzajów wiz

Dodaliśmy nową funkcjonalność w systemie, która pozwala na rozróżnienie dwóch rodzajów wiz – wizy Schengen i wizy krajowej. Domyślnie w systemie jest ustawiona wiza krajowa. Typ wizy można zmienić w Pracownicy > Lista zezwoleń > Dodaj zezwolenie lub na profilu pracownika w zakładce Zezwolenia > Legalizacja.

hrappka

Zmiany na liście zezwoleń

Pracownicy > Lista zezwoleń w filtrze “Powiadomienie o podjęciu/niepodjęciu/zakończeniu pracy” dodaliśmy opcję “Brak”.

hrappka

Rozszerzenie zestawienia nieobecności o nowe rodzaje

Pracownik > Grafik > Szczegóły > Zestawienie nieobecności dodaliśmy nowe rodzaje nieobecności:

  • Urlop,
  • Urlop macierzyński,
  • Urlop macierzyński i urlop rodzicielski,
  • Urlop rodzicielski.
hrappka

Nowy wydruk na grafiku pracownika

Umożliwiliśmy wydruk szczegółów urlopu. Jest to możliwe z poziomu profilu pracownika, w zakładce Grafik w sekcji Szczegóły > Szczegóły i korekta oraz z poziomu listy pracowników korzystając z przycisku Więcej opcji > Wydruk > Szczegóły urlopu.

hrappka

Następnie należy podać daty obowiązywania urlopu i kliknąć “Pobierz”.

hrappka

Przykładowy wydruk:

hrappka

Informacja o urlopie w wymiarze godzinowym

Na profilu pracownika w zakładce Grafik > Szczegóły > Szczegóły i korekta dodaliśmy możliwość pokazania szczegółów urlopu zarówno poprzez liczbę dni, jak i w wymiarze godzinowym.

hrappka
hrappka

Nowy komunikat podczas dodawania urlopu

Podczas dodawania urlopu pracownikowi, któremu urlop nie przysługuje w wybrane dni, system wskaże najbliższą datę nabycia przez pracownika uprawnień do urlopu.

hrappka

Niestandardowy wymiar urlopu

Ustawienia > Moduły > Pracownicy > Urlopy umożliwiliśmy definiowanie niestandardowego wymiaru urlopu wypoczynkowego dla umów zlecenie, o dzieło oraz innych (kontrakt B2B). Podczas dodawania umowy informacja o niestandardowym wymiarze urlopu pojawi się w Danych do rozliczeń w sekcji Urlop. Co więcej, ustawienie będzie uwzględnione na grafiku pracownika i podczas rozliczania pracownika.

hrappka
hrappka

Wysyłka rachunków

Od dziś, jeśli pracownik nie ma wpisanego adresu e-mail w systemie, podczas wysyłki rachunków do pracownika pojawi się komunikat o tym, że wiadomość z rachunkiem nie zostanie wysłana. Dodatkowo, podczas masowej wysyłki rachunków dodaliśmy informację o tym, że każdy pracownik otrzyma oddzielny e-mail ze swoim rachunkiem.

hrappka

Nowy wydruk: potwierdzenie wydania przedmiotu pracownikowi

Start > Magazyny dodaliśmy możliwość wydruku potwierdzenia wydania pracownikowi przedmiotu z magazynu. Aby wydrukować zestawienie operacji wydawania jednego przedmiotu, należy wejść w Magazyn > Stany i w kolumnie „Akcje” kliknąć ikonę drukarki.

hrappka

Istnieje również możliwość masowego wydruku poprzez zaznaczenie kilku przedmiotów i wybranie ikony drukarki nad listą.

hrappka

Można również wygenerować wydruk wszystkich przedmiotów wydanych jednemu pracownikowi.

Przykład wydruku:

hrappka

W tym celu na Magazynie w zakładce Operacje należy wybrać przedmioty wydane jednemu pracownikowi, a następnie kliknąć w ikonę drukarki nad listą.

hrappka

Nowa kolumna na liście pracowników

Pracownicy > Lista pracowników dodaliśmy nową kolumnę “Numer rachunku bankowego”.

hrappka

Mieszkania: nowa zakładka “Lokatorzy”

Start > Mieszkania dodaliśmy zakładkę “Lokatorzy”. W zakładce znajduje się informacja o imieniu i nazwisku lokatora, dacie zamieszkania, pokoju, kliencie z bieżącej umowy oraz notatki z pracownika. Co więcej, istnieje możliwość dodania nowego lokatora poprzez kliknięcie przycisku “+ Dodaj lokatora”. Można również filtrować bazę danych o lokatorach za pomocą filtrów: wszyscy, bieżący, historyczni, planowani.

hrappka

Komunikat podczas przydzielania mieszkania pracownikowi

W sytuacji, gdy mieszkanie jest przydzielane pracownikowi, a jest już on podpięty do innego mieszkania wyświetli się komunikat z informacją o tym, w jakim okresie i do jakiego mieszkania jest przydzielony.

hrappka

Zmiana widoku podczas eksportu płatności

Zmieniliśmy sposób prezentowania opcji przy eksporcie płatności.

hrappka

Nowa kolumna na liście płac

W pobranej liście płac dodaliśmy kolumnę “Zwroty i dodatki opodatkowane”.

hrappka

W kolumnie są pokazane opodatkowane kwoty zwrotu za przedmiot na pracowniku, którego rozliczyliśmy. Aby przedmiot był uwzględniony w takim rozliczeniu należy zaznaczyć na nim poniższe opcje:

hrappka

Następnie na drugim kroku rozliczenia przedmiot będzie widoczny w kolumnie “Zwroty i dodatki”.

hrappka

Konfiguracja ukrywania kolumn na eksporcie list płac

Ustawienia > Finansowe> Kadrowo-księgowe w sekcji Wydruk list płac można wybrać pola, które będą ukryte na pobranej liście płac.

hrappka

Zapraszamy do wypróbowania nowych rozwiązań.