Łączenie cywilnoprawnych list płac

Rozliczenia > Listy płac dodaliśmy nową funkcjonalność, która pozwala łączyć listy płac o typie cywilnoprawna, pochodzące z tego samego okresu. W tym celu należy na liście płac zaznaczyć listy, które chcemy połączyć, a następnie kliknąć „Połącz listy płac”.

hrappka

W przypadku gdy nie zgadza się typ listy płac lub okres, którego ona dotyczy lub występuje brak rachunku na liście, system pokaże odpowiedni komunikat o tym, że listy nie zostaną połączone.

hrappka

Nowa sekcja na wydruku rachunku pracownika podczas naliczenia PPK

Od teraz, jeśli pracownik ma naliczone składki do PPK, na systemowym wydruku rachunku jest informacja o tym, że składki do PPK zostały naliczone.

hrappka

Aby wstawić analogiczną sekcję we własnym wzorze wydruku należy skorzystać ze zmiennych PPK dostępnych dla wydruku rachunku w Ustawienia > Wydruki .

Zmiany widokowe podczas dodawania indywidualnych stawek dla pracownika

Wprowadziliśmy zmiany widokowe na profilu pracownika w zakładce Więcej > Wynagrodzenie/wypłaty w sekcji Stawki indywidualne.

hrappka

Zapraszamy do wypróbowania nowych rozwiązań.