Opiekun rekrutacji widoczny na ofercie

Umożliwiliśmy wyświetlanie opiekuna rekrutacji na ofercie pracy. Nową opcję możemy włączyć przesuwając suwak w sekcji “Opiekunowie” na rekrutacji. Dzięki temu kandydaci uzyskają informację, w jaki sposób mogą skontaktować się z opiekunem.

hrappka

Opiekunowie rekrutacji wyświetlani będą w formularzu aplikacyjnym pod opisem rekrutacji. Na ofercie widocznych będzie maksymalnie 4 opiekunów (dodanych jako pierwszych). Na ofercie wyświetlane będą następujące informacje dotyczące opiekunów: imię, nazwisko, e-mail oraz telefon.

hrappka

Konfiguracja widoczności danych na widgecie rekrutacyjnym

W celu usprawnienia wyszukiwania ofert, umożliwiliśmy konfigurację widoczności pól dostępnych po wybraniu opcji “możliwość wyszukiwania” na widgecie rekrutacyjnym. Dotyczy to następujących pól:

 • Wyszukiwanie pełnotekstowe (domyślnie włączone),
 • Lokalizacja (domyślnie włączona),
 • Data zatrudnienia od,
 • Data zatrudnienia do.

Co więcej, dodaliśmy opcję „Możliwość udostępniania oferty”. Po włączeniu tej opcji na widgecie rekrutacyjnym wyświetlone zostaną przyciski do udostępniania ofert w mediach społecznościowych.

hrappka

Nowa opcja w ustawieniach formularza aplikacyjnego

W ustawieniach formularza aplikacyjnego dodaliśmy nową opcję “Przyciski udostępniania oferty”. Po jej włączeniu na formularzu aplikacyjnym wyświetlone zostaną przyciski do udostępniania oferty w mediach społecznościowych. Opcja dostępna jest w module Rekrutacje > Ustawienia formularza aplikacyjnego w sekcji Konfiguracja elementów interfejsu.

hrappka

Nowe kolumny w raporcie “Wydruk godzin pracy”

W raporcie “Wydruk godzin pracy” dodaliśmy nowe kolumny:

 • Stawka za roboczogodzinę netto klient,
 • Kwota,
 • Premia netto,
 • Premia brutto,
 • Premia z kosztem wynagrodzenia,
 • Stawka pracownika brutto,
 • Kwota brutto,
 • Potrącenie za zakwaterowanie,
 • Potrącenie zaliczek,
 • Potrącenie przedmioty.

hrappka

Nowe kolumny widoczne są na raporcie, jeśli w sekcji „Wyświetlane dane” zaznaczona jest opcja “Liczba przepracowanych godzin”, a w oknie „Grupowanie (excel)” wybrane jest pole „Pracownicy”. Raport dostępny jest w Start > Analizy > w sekcji „Czas pracy”. Nowe kolumny dodane zostały w celu efektywniejszej kontroli nad ewidencją godzin.

Nowy typ zezwolenia „Rejestracja pobytu obywatela Unii Europejskiej”

Dodaliśmy nowy typ zezwolenia „Rejestracja pobytu obywatela Unii Europejskiej”. Dodanie zezwolenia możliwe jest w Pracownicy > Lista zezwoleń > Dodaj zezwolenie oraz na profilu pracownika w zakładce Zezwolenia > Legalizacja. Dodanie zezwolenia generuje wniosek o zarejestrowanie pobytu.

hrappka