Zmiany widokowe

  • W zakładce historia na encjach w systemie (m.in. klient,kandydat,pracownik) filtry są teraz domyślnie zwinięte.
  • W zakładce powiadomienia (na encjach oraz w module powiadomień) przenieśliśmy filtry na górę oraz również domyślnie je zwinęliśmy.
  • Przy załącznikach na listach usunęliśmy ikonę oka, która umożliwiała podgląd plików. Od teraz, kliknięcie w nazwę załącznika umożliwi jego podgląd.
  • Na listach w systemie (zarówno głównych jak i na profilach encji), przy scrollowaniu listy zostawiliśmy widoczną nawigację oraz przyciski akcji nad tabelą.

Udostępnianie ofert pracy na LinkedIn

Umożliwiliśmy udostępnianie ofert pracy na portalu LinkedIn. Jest to możliwe z poziomu zakładki multiposting na rekrutacji.