Nowy typ pola ankiety rekrutacyjnej

Na ankiecie dodaliśmy typ pola – Drzewo wyboru. Działa ono analogicznie jak drzewo wyboru w ustawieniach formularzy. Jest to przydatne gdy chcecie Państwo stworzyć pole wyboru kategorii z podkategoriami np. miejscowości z podziałem na województwa. Atrybut o tym typie można zdefiniować w Ustawienia > Konfiguracja > Formularze, a pole ankiety rekrutacyjnej w module Rekrutacja > Ankiety.

hrappka
Drzewo wyboru

Stawki Brutto Brutto oraz Różnica na Rozliczeniu Klienta

Na rozliczeniu Klienta (stworzonym na podstawie rozliczenia pracownika) za kolumną Razem dodaliśmy kolumnę BB (koszt składników płacowych pracownika – kwota brutto pracownika + koszty płacowe pracodawcy) oraz Różnica, która jest wynikiem pomiędzy sumą rozliczenia Klienta a kosztami składników płacowych pracownika.

hrappka
Rozliczenie Klienta: Brutto Brutto i Różnica

Opłaty w module Mieszkania

Na opłatach mieszkaniowych dodaliśmy możliwość zdefiniowania opłaty o typie “Dodatek do ZUS i podstawy opodatkowania”. Zwiększa on podstawę opodatkowania oraz obciążona jest składkami ZUS. Jest to przydatne gdy zapewniacie Państwo pracownikom zakwaterowanie, za które pracownik ponosi koszt składek ZUS i podatku dochodowego.

hrappka
Mieszkania: Dodatek do ZUS i podstawy opodatkowania

PIT-2

Dodaliśmy aktualny wzór deklaracji PIT-2. Dostępna jest w module Deklaracje > PIT Pracowników.

hrappka
Wzór deklaracji PIT-2

Export listy zadań

Umożliwiliśmy export listy zadań, jest on możliwy z poziomu menu Start > Zadania.

hrappka
Export listy zadań

Scalanie pracowników

Od teraz, przy scalaniu pracowników (gdy istnieją dwa profile tej samej osoby) istnieje również możliwość scalania atrybutów.

Scalanie pracowników jest możliwe z poziomu profilu pracownika (lub kandydata), w sytuacji gdy system wykryje duplikat profilu.

Zapraszamy również do zapoznania się z artykułem „Nowoczesne rozwiązania rekrutacyjne w HRappka.pl. Top nowości 2019”, który pojawił się wczoraj na naszym blogu.