Typ zezwolenia : Karta polaka

Zmieniliśmy zasady dodawania do systemu informacji o karcie polaka. Wcześniej dodawaliśmy ją w numerach identyfikacyjnych. Od teraz, karta polaka możliwa jest do dodawania jako typu zezwolenia cudzoziemca. (Pracownik > Zezwolenia > Legalizacja).

hrappka

Wydruki do samochodów / mieszkań

Na profilu pracownika dodaliśmy możliwość wyboru samochodu oraz mieszkania na wydruku o typie “wydruk dowolnej treści”. Dodaliśmy również znaczniki systemowe “samochód” oraz “samochód – atrybuty”. Wydruki można tworzyć w Ustawienia > Wydruki > Lista .

hrappka

Eksport danych do Optimy

Umożliwienie wyeksportowanie danych do ERP Optima. Pliki xls możliwe są do pobrania w zakładce Start > Analizy > Integracja z systemami FK.

Dane, która można eksportować to:

  • Dane kadrowe pracowników
  • Rozliczenia pracowników
  • Czas pracy z grafików
hrappka

Import przedmiotów i zaliczek

Dodaliśmy możliwość importowania przedmiotów i zaliczek pracowników razem z wpisami grafikowymi. Import możliwy jest w Ustawieniach > Import.