Rekrutacja

Kandydatury to teraz aplikacje

W celu usprawnienia Państwa działań w systemie, zmieniliśmy nazewnictwo z kandydatury na aplikacje. Aplikacje kandydata są dostępne w menu Rekrutacje > Lista aplikacji, w menu w profilu kandydata w zakładce „Aplikacje” oraz w menu w profilu pracownika w zakładce „Więcej > Aplikacje”.

Lista kandydatów

Stworzyliśmy w systemie listę kandydatów, która wyświetla wszystkie osoby, które posiadają rolę Kandydat i/lub posiadają w systemie aplikacje. Lista kandydatów jest dostępna w zakładce Rekrutacja > Lista kandydatów.

Zmiany w profilu encji

W zależności od roli osoby (pracownik/kandydat), zmienia się nawigacja na profilu encji. Nowe menu pojawia się na profilu kandydata.

hrappka
Aplikacje w systemie

Rozliczenia

Import wpisów grafikowych pracowników

Umożliwiliśmy import godzin pracowników w układzie kolumnowym, gdzie w każdej kolumnie można określać znaczenie wpisu. Importowane typy to m.in. (szczegółowe informacje, tj. kolumny dostępne są w Ustawieniach > Import, po wybraniu kategorii “Wpisy grafikowe pracowników”).

Co więcej, dla importowanych godzin rozszerzyliśmy model wpisu grafikowego o zaawansowane opcje rozliczenia. Dane z zaawanowanych przeniosą się do rozliczenia.

hrappka
Zaawansowane opcje wpisu grafikowego

Korekta grafiku i wynagrodzenia

Umożliwiliśmy wprowadzenie korekty rozliczonych wpisów grafikowych i rozliczenia.

Korekty rozliczonych wpisów grafikowych, można dokonać na grafiku:

hrappka
Korekta grafiku

Po zmianach na grafiku istnieje możliwość skorygowania rozliczenia. Aby to zrobić należy kliknąć w przycisk „Skoryguj” przy wpisie pracownika na 1 kroku rozliczenia:

hrappka
Korekta rozliczenia

Rożnica wynikająca z korekty zostanie uwzględniona w kolejnym rozliczeniu (pozycja „korekta wynagrodzenia”).

Inne

Stempel z datą wpływu na fakturze

Dodając fakturę do workflow dodaliśmy możliwość wygenerowania „stempla” z bieżącą datą na pierwszej stronie w prawym, górnym rogu. Funkcję stempla można włączyć w Ustawieniach > Lista procesów > Drukuj datę wpływu na skanach.

Pobieranie listy delegacji

Umożliwiliśmy pobieranie z listy delegacji druku delegacji z wybranego okresu.

Zapraszamy do wypróbowania nowych rozwiązań.