Usprawnienie raportu zakwaterowań pracowników

Start > Analizy > Raport „Zakwaterowanie pracowników w mieszkaniach z podziałem na dni” dodaliśmy opcję konfiguracji kolumn z możliwością użycia atrybutów z mieszkań i pracowników. Dodatkowo, w przypadku braku kodu klienta w kolumnie “Kod Klienta” system pokaże kod Klienta z ostatniej umowy pracownika.

hrappka

Urlop na żądanie na raporcie urlopów i ekwiwalentów

Na raporcie urlopów i ekwiwalentów dodaliśmy nową kolumnę “Urlop wypoczynkowy na żądanie”. W tej kolumnie będzie wyświetlana informacja o wykorzystanym urlopie na żądanie. Raport jest dostępny w Start > Analizy.

hrappka

Usprawnienie importu pracowników

Jeżeli w imporcie pracowników jest uzupełnione pole „Schemat składek” to na zaimportowanym pracowniku w sekcji “Dane do rozliczeń” będą ustawione odpowiednie wartości w zależności od wyboru schematu.

Dostępne schematy składek:

hrappka

Filtrowanie po atrybucie typu Data na listach

Na listach w systemie dodaliśmy możliwość filtrowania po atrybucie typu Data.

hrappka

Raport potrąceń i zwrotów: nowe kolumny

W Raporcie potrąceń i zwrotów pracowników dodaliśmy nowe kolumny:

  • dotyczące bieżących umów (b. u.): B.u. Typ, B.u. Status, B.u. Start, B.u. Koniec, B.u. Klient, B.u. Kod Klienta, B.u. Projekt, B.u. Stanowisko, B.u. Kod zawodu, B.u. Stawki, B.u. Miejsce wykonywania pracy, B.u. Opiekun klienta, B.u. Pierwotna;
  • dotyczące najświeższych umów (n. u.): N.u. Typ., N.u. Status, N.u. Start, N.u. Koniec. N.u. Kod Klienta, N.u. Projekt, N.u. Stanowisko, N.u. Kod zawodu, N.u. Stawki, N.u. Miejsce wykonywania pracy, N.u. Opiekun Klienta, N.u. Pierwotna, N.u. Firma.

Zapraszamy do wypróbowania nowych rozwiązań.