Split payment

Dodaliśmy nową formę płatności faktury VAT – Przelew płatności podzielonej – Split payment. Jest ona dostępna przy dodawaniu bądź edycji faktur kosztowych oraz przychodowych.

hrappka
Split payment w HRappka.pl

Weryfikacja legalnego pobytu i pracy cudzoziemca

Podczas dodawania umowy cudzoziemcowi, w rubryce po prawej stronie stworzyliśmy weryfikację pokrycia dni trwania wystawianej umowy z dniami zezwoleń na pracę lub pobyt. Pojawiają się tam daty, w których pracownik nie ma dokumentu uprawniającego do pracy bądź pobytu, a na które chcemy mu wystawić umowę.

hrappka
Dni umowy bez zezwolenia na pobyt cudzoziemca

Działania na listach

Lista kandydatów

  • Dodaliśmy kolumnę „Pracownik dodany przez”.

Lista pracowników

  • dodaliśmy kolumnę z numerem NIP,
  • w kolumnie „Paszport” dodaliśmy datę ważności paszportu pracownika,
  • dodaliśmy kolumnę „Ostatnia notatka”,
  • dodaliśmy kolumnę „B.u. status”, która pokazuje status bieżącej umowy z pracownikiem (ta kolumna dostępna jest również na listach pracowników na projektach oraz na Klientach w zakładce Pracownicy).

Lista Klientów oraz lista projektów

  • dodaliśmy kolumnę „Stanowiska ze stawką” – pokazujemy informacje o stanowiskach na Klientach wraz ze stawkami pracowników,
  • dodaliśmy kolumnę „Stanowiska z pełnym opisem” w której wyświetlają się nazwa stanowiska, stawki pracownika i klienta, opis stanowiska oraz wymagania stanowiska.

Mieszkania

  • Na liście mieszkań dodaliśmy kolumnę kontrahent.
  • Co więcej, do filtrów nad tabelą mieszkań dodaliśmy filtr „Pokaż wolne miejsca w okresie”, który umożliwia wybór okresu na jaki maja być pokazywane dane w kolumnach „Wolnych miejsc” i „Bieżący lokatorzy”. Ułatwi to Państwu planowanie zakwaterowania pracowników w mieszkaniach. 

Zapraszamy do wypróbowania nowych rozwiązań.