Nowości w systemie HRappka – 19.12.2019

Zachęcamy do zapoznania się ze świeżo wdrożonymi nowościami.

Normowanie czasu pracy

Umożliwiliśmy normowanie czasu pracy na kalendarzach pracy (zbiorczy kalendarz, kalendarz pracy, kalendarz pracownika). Pozwoli to na dopasowanie przepracowanych przez pracowników godzin do obowiązujących norm. Jeżeli pracownik przekroczy liczbę dopuszczalnych godzin pracy w danym dniu, to system może utworzyć z przekroczonych godzin premie. Normowanie umożliwia również zaokrąglanie przepracowanych godzin. Dla przykładu, z panelu RCP pracownik zgłasza czas pracy od 8:10 do 15:57. Dzięki możliwości normowania będziemy mogli wykazać te godziny jako 8-16.

hrappka

Aby wyliczyć propozycję normowania czasu pracy należy kliknąć w przycisk „Normowanie”, który znajduje się nad kalendarzem. Następnie należy wybrać okres i parametry normowania oraz klienta, projekt, kalendarz pracy i pracownika.

hrappka
hrappka

Ustawienia kosztów Klienta

W ustawieniach stawek klienta (Ustawienia > Finansowe > Grupy cenowe lub na stanowisku w zakładce koszty Klienta) dostępne są dwie możliwości doliczania do stawki kosztów ZUS:

 • koszt + narzut (do dzisiaj nazywany koszt + marża)
  • Przykład: Obliczanie 10% narzutu dla usługi dodatkowej o wartości 100 zł: cena sprzedaży = koszt zakupu * (1 + narzut%) cena sprzedaży = 100 zł * 110% = 110 zł
 • marża:
  • Przykład: Obliczanie 10% marży dla usługi dodatkowej o wartości 100 zł: cena sprzedaży = koszt zakupu / (1 – marża%) cena sprzedaży = 100 zł / 90% = 111,11 zł
hrappka

Automatyczna zmiana statusu umów

Podczas zmiany statusu pracownika na systemowy Nieaktywny, wyświetlamy okno z możliwością zakończenia aktywnych umów. Jeżeli zakończymy umowę to jej status zmieni się na systemowy Nieaktywny.

hrappka

Rodzaj stawki na rozliczeniu pracownika

Po ostatnich zmianach w systemie przy rozliczeniu umów o pracę w domyślnym widoku wyświetlane były kolumny dotyczące nadgodzin. Wdrożyliśmy możliwość wyboru czy ten domyślny widok ma zostać zachowany, czy system ma wyświetlać jedynie wynagrodzenie podstawowe (jeżeli w grafiku nie wskazano inaczej). Konfiguracja kolumn znajduje się w Ustawieniach > Konfiguracja > Moduły > Pracownicy, w sekcji Umowa o pracę – zawsze dodawaj na rozliczenie pracownika pozycje z nadgodzinami i dodatkiem nocnym. 

hrappka

Nowy typ przedmiotu

Dodaliśmy typ przedmiotu “Dodatek do ZUS i podstawy opodatkowania”. Jest to przydatne m.in. gdy zapewniacie Państwo pracownikom zakwaterowanie, za które pracownik ponosi koszt składek ZUS i podatku dochodowego.

hrappka

Listy płac

Podczas pobierania listy płac (zarówno jako xls jak i wydruk) dodaliśmy ukryty wiersz ze szczegółami rozliczenia. Są tam rozpisane wszystkie składniki wynagrodzenia. Listy płac można pobierać w module Rozliczenia > Listy płac, korzystając z przycisku pobierz nad tabelą.

hrappka

Raport z rozliczeń

Przy pobieraniu raportu z rozliczeń, jednostki i waluty przenieśliśmy do osobnych kolumn. Umożliwi to łatwe sumowanie wartości.

Import urlopów

Aby usprawnić Państwu ewidencję wpisów grafikowych umożliwiliśmy import urlopów. Jest on dostępny w Ustawieniach > Import, w kategorii Wpisy grafikowe. Instrukcja przygotowywania pliku dostępna jest w module Importu.

hrappka

Nowe kolumny

Lista pracowników:

 • Kolumna “Powiązanie do spółek” (dotyczy firm, które mają więcej niż jedną spółkę w systemie)
 • kolumna „B.u. opiekun klienta”
 • kolumna “Długość zatrudnienia dni u klienta”

Lista umów:

 • kolumna “ID pracownika”,
 • kolumna “Data urodzenia pracownika”,
 • kolumna atrybuty z pracownika (Pracownik – atrybut),

Lista rekrutacji:

 • kolumna „Wynagrodzenie”,

Lista klientów:

 • kolumna „Powiązanie do spółek” (dotyczy firm, które mają więcej niż jedną spółkę w systemie),

Pozostałe:

 • Na pracowniku w zakładce Zajęcia komornicze dodaliśmy kolumnę “Wycofane”,
 • Na wszystkich listach, gdzie na jednostkach jest adres dodaliśmy osobne kolumny:
  • Adres – ulica,
  • Adres – numer domu/mieszkania,
  • Adres – kod pocztowy,
  • Adres – poczta,
  • Adres – miejscowość,
  • Adres – kraj,
  • Adres – województwo,
  • Adres – powiat,
  • Adres – gmina,
 • na liście płac dodaliśmy kolumnę z kwotą wolną od podatku (w excelu),
 • na liście procesów w kolumnie „Powiązanie” daliśmy podgląd powiązanych z krokiem procesów.
 • Na liście umów dodaliśmy możliwość wyszukiwania po kolumnie ID pracownika,
 • Na liście pracowników dodaliśmy możliwość filtrowania po kolumnie płeć,
 • Na liście zezwoleń dodaliśmy możliwość filtrowania zezwolenia według daty od i daty do (tak jak umowy),
 • Umożliwiliśmy filtrowanie po adresie pracownika.