Zmiany w zaliczkach na podatek

Aby umożliwić rozliczanie pracowników z niestandardową zaliczką 17,75% (przydatne dla nowo zatrudnianych osób) oraz umożliwić odprowadzanie zaliczki w wysokości 32% (dla osób przekraczających próg podatkowy) dodaliśmy możliwość zarządzania stawką zaliczki na podatek dochodowy w okresie. Opcja ta jest widoczna na ankiecie pracownika po jego dodaniu.

hrappka

Mamy również wgląd w historię obowiązywania stawek:

hrappka

Podczas dodawania nowego pracownika dalej istnieje analogiczna ankieta jak wcześniej na podstawie której, dopiero po zapisaniu danych, system oblicza i pokazuje dostępne stawki.

Rejestracja czasu pracy

Rejestracja czasu pracy w systemie HRappka rozszerzyła się o dodatkową możliwość. Pracownicy mogą odnotowywać początek i koniec pracy poprzez wprowadzenie swojego identyfikatora lub odbicie karty magnetycznej (po wcześniejszej synchronizacji z czytnikiem kart). 

Więcej informacji dostępnych jest tutaj.

hrappka

Kalendarze pracy

Kalendarze pracy uległy znacznej zmianie, aby usprawnić państwu zarządzanie harmonogramem pracy. Nowy wygląd jest bardziej przejrzysty i intuicyjny. 

Szczegółowy opis kalendarza pracy dostępny jest tutaj.

Nowe kalendarze dostępne są w module Klienci > Lista kalendarzy, na profilu Klienta, na profilu pracownika, na zbiorczym kalendarzu pracy oraz na koncie pracownika.

hrappka

Atrybuty wielokrotnego wyboru – nowa opcja

Dodaliśmy możliwość “Zaznacz wszystko” przy atrybutach wielokrotnego wyboru w systemie.

hrappka

Import rekrutacji

Umożliwiliśmy import rekrutacji do systemu. Jest on dostępny w Ustawienia > Import. Poprawnie uzupełniony plik .xls lub .ods wstawiony do systemu utworzy rekrutacje.

hrappka

Filtrowanie listy procesów (workflow)

Do listy procesów dodaliśmy filtr “Krok przypisany do”. Umożliwia onfiltrowanie procesów własnych, przypisanych do wybranego użytkownika, grupy lub do wszystkich.

hrappka

OCR faktur – scalanie pozycji

W module OCR faktur, po przetworzeniu faktury przez system dodaliśmy możliwość scalenia pozycji na fakturze. Nową funkcjonalność można włączyć w Ustawieniach > Moduły > Faktury > Sposób agregacji pozycji na fakturze z rozliczenia Klienta.

Zapraszamy do wypróbowania nowych rozwiązań.