Codzienne powiadomienie o niezaakceptowanych wpisach grafikowych

Stworzyliśmy codzienne powiadomienie (w systemie oraz emailowe) z informacją o niezaakceptowanych zgłoszeniach godzin pracy oraz wnioskach urlopowych pracowników. W powiadomieniu (które otrzymują opiekunowie pracowników) znajdują się informacje o danych pracownika, rodzaju wpisu grafikowego, zakresie wybranych przez pracownika dat z możliwością akceptacji lub odrzucenia wniosku.

hrappka

Wymagalność atrybutów w zależności od statusu

Umożliwiliśmy konfigurowanie wymagalności atrybutów w zależności od statusu encji. Konfiguracja jest możliwa w Ustawienia > Konfiguracja > Formularze, w oknie edycji atrybutu. W polu “Wymagane w statusie”, należy wybrać status encji, w którym atrybut będzie wymagany.

hrappka

Nowa stawka rozliczeniowa z partnerami rekrutacyjnymi

Rozszerzyliśmy opcje długości okresu gwarancji z partnerami rekrutacyjnymi o opcję “Godziny pracy”. Umożliwia to zdefiniowanie okresu gwarancji na podstawie przepracowanych godzin. Konfiguracja stawek partnerów rekrutacyjnych dostępna jest w Ustawienia > Finansowe > Grupy cenowe partnerów rekrutacyjnych.

hrappka

Zmiana kolorystyki systemu

Udostępniliśmy administratorom możliwość zmiany kolorystyki systemu. Jest ona dostępna w Ustawieniach > Główna > Branding. Sekcja umożliwia samodzielne dostosowanie kolorystyki systemu do identyfikacji wizualnej firmy oraz wstawienie logo firmy.

hrappka

Automatyczne zaczytywanie PKD Klienta

Przy dodawaniu Klienta rozszerzyliśmy dane pobierane z GUS na podstawie wpisanego numeru NIP o PKD Klienta. Dane pojawią się po wpisaniu numeru NIP i kliknięcie w ikonę pobierania.

hrappka

Konto księgowe na przedmiocie

Dodaliśmy możliwość wpisania konta księgowego podczas dodawania lub edycji przedmiotu. Pole jest dostępne w sekcji “Opcje rozliczenia”. Co więcej, dane dot. konta księgowego dostępne są w Raporcie “Potrącenia i zwroty pracowników”.

hrappka

Nowe powiadomienia dla Klienta w ramach kalendarza pracy

Dodaliśmy nowe powiadomienie mailowe dla użytkowników o roli Klient o zmianach w planie pracy:

hrappka Powiadomienie można skonfigurować w Ustawienia > Konfiguracja > Powiadomienia > Kalendarz pracy.

 

hrappka

Odległość miejsca zamieszkania pracownika do miejsca pracy

Dodaliśmy na umowie pole “Odległość pracownika do miejsca pracy”, które korzystając z danych Google Maps automatycznie oblicza odległość pomiędzy miejscem zamieszkania pracownika a miejscem pracy. Aby w polu pobierała się wartość, należy uzupełnić pole “Miejsce wykonywania pracy” na profilu Klienta oraz “Adres zamieszkania” na profilu pracownika. Pole można włączyć w Ustawieniach > Konfiguracja > Formularze > Umowy

Zapraszamy do wypróbowania nowych rozwiązań.