Nowości w systemie HRappka – 6.02.19

Moduł rekrutacji

Masowe współdzielenie kandydatów

Dodaliśmy możliwość masowego współdzielenia kandydatur Klientom. Aby udostępnić kandydaturę należy wejść w listę kandydatur (Rekrutacja > Kandydaci lub Rekrutacja > Konkretna rekrutacja > Kandydaci) i zaznaczyć kandydatów, których chcemy udostępnić osobie, która nie ma konta w systemie HRappka. Następnie należy najechać na przycisk więcej opcji (nad tabelą) i wybrać współdzielenie kandydatury.

Współdzielenie kandydatur

Następnie należy uzupełnić dane i kliknąć Wyślij. W zależności od potrzeb można wybrać datę ważności dostępu do kandydatur, oraz dać klientowi dostęp do notatek, załączników, czy plików wybranej kategorii. Można również załączyć formularz oceny kandydata.

Współdzielenie kandydatur

Na mail, który podaliśmy zostanie wysłany e-mail z linkiem do kandydatur.

Mail

Jeżeli chcesz, aby klient mógł widzieć i edytować statusy kandydatur to należy przejść do Ustawienia > Konfiguracja > Statusy > Kandydaci i zaznaczyć checkbox przy konkretnych statusach.

Statusy

Podczas ponownego współdzielenia kandydatur z tym samym adresem e-mail, system zaproponuje utworzenie mu konta Klienta w systemie.

Wydruk kandydatury

Umożliwiliśmy generowanie wydruków kandydatury na podstawie formularza rekrutacyjnego. Należy przejść do profilu kandydata i z menu po prawej stronie nacisnąć na ikonę drukarki.

Wydruk kandydatury

Aby stworzyć własny wydruk kandydatury należy w Ustawieniach > Wydruki > Lista stworzyć nowy wydruk o typie “Wydruk kandydatury”. Klikając w prawy przycisk myszy, wybierając znaczniki systemowe, a następnie Pracownik – kandydatury pojawi się lista z nowymi znacznikami. Aby dodać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe kandydata należy korzystać ze znaczników dostępnych w zakładce Pracownik – dane podstawowe oraz Pracownik – dane kontaktowe.

Wydruk kandydatury

Raporty na rekrutacjach

W zakładce raporty na konkretnej rekrutacji dodaliśmy histogram, pokazujący ilość oraz źródło wejść na formularz i aplikacji.

Histogram raport rekrutacji

Kadry

Raport z rozliczeń Klienta

Rozbudowaliśmy możliwość generowania raportu z rozliczeń Klienta (dostępny pod tabelą podczas rozliczania Klienta). Dodaliśmy możliwość tworzenia szablonów raportów, umożliwiając konfigurację wyboru i kolejności kolumn, sposobu agregacji, czy koloru nagłówka i rozmiaru czcionki.

Raport z rozliczeń klienta

Pobieranie szczegółów rozliczenia do pdf

Umożliwiliśmy pobieranie szczegółów rozliczenia do pliku pdf. Jest możliwe z kolumny szczegóły na profilu pracownika > Więcej > Wynagrodzenia/ Wypłaty lub podczas rozliczenia.

Rozliczenie do pdf
Szczegóły wynagorodzenia pracownika

Komunikaty podczas wystawiania umowy cudzoziemcowi

Podczas wystawiania umowy cudzoziemcowi, system wyświetli Państwu dodatkowe informacje o ważności wiz i pozwoleń, aby upewnić się, że umowa jest wystawiana zgodnie z obowiązującym prawem.

ostrzeżenia podczas wystawiania umowy cudzoziemcowi

Masowe wystawianie IFT-1R

Deklaracje > PIT Pracowników > Wystaw deklarację masowo dodaliśmy możliwość masowego generowania IFT-1R. System automatycznie wybiera pracowników, którym należy wystawić deklaracje IFT-1R.

Masowe IFT-1R

Deklaracja ZUS IWA

Dodaliśmy możliwość generowanie deklaracji ZUS IWA. Aby wygenerować deklaracje należy wejść w moduł Deklaracje > ZUS i wybrać “+ Dodaj deklarację firmy > Deklaracja IWA”.

ZUS IWA

Świadectwo pracy 2019

Uaktualniony został wydruk świadectwa pracy zgodnie z obecnie obowiązującym. Świadectwo pracy znajdą Państwo na profilu pracownika w zakładce Więcej > Świadectwo pracy.

Świadectwo pracy 2019

Aktualizacja Raportu do Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Nowa wersja raportu jest dostępna w Start > Analizy > Raport do WUP.

RAPORT WUP

Aktualizacja raportu Limity czasu pracy u pracowników u Klientów

Raport rozbudowaliśmy o nowe kolumny. Mamy nadzieje, że usprawnią one Państwu pracę w systemie.

Limity czasu pracy u pracowników u Klientów

Szkolenie BHP na dwa stanowiska

Podczas dodawania szkolenia BHP (Profil pracownika > Zezwolenia > Podstawowe> +Dodaj szkolenie > Szkolenie bhp) umożliwiliśmy dodanie dwóch stanowisk pracy.

Szkolenie BHP na dwa stanowiska

Nowy sposób importu – aktualizacja danych

Ustawieniach > Import , podczas importu pracowników, udostępniliśmy możliwość importu zaktualizowanych danych pracowników. Podczas importu należy w sposobie importu wybrać aktualizacja danych.

Import - aktualizacja danych

Testowanie OCR paszportów

Nasz zespół pracuje obecnie nad nową funkcjonalnością – automatycznym dodawaniem kandydatów/pracowników na podstawie skanu paszportu. Funkcjonalność ta jest obecnie w fazie beta. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani wypróbowaniem technologii OCR w naszym systemie – prosimy o kontakt na kontakt@hrappka.pl .