Nowości w systemie HRappka – 11.06.19

Rekrutacje

Lista współdzielonych profili

Stworzyliśmy zbiorczą listę współdzielonych profili. Jest ona dostępna w głównym menu w module Rekrutacja > Współdzielenie profili. Zobaczysz na niej wszystkie dotychczas współdzielone profile kandydatów i pracowników.

Z poziomu tej listy istnieje możliwość łatwego dalszego współdzielenia profili (na liście znajduje się przycisk Akcje > Współdziel innej osobie). Można też edytować współdzielenie profilu tj. zakres współdzielonych danych, czy ankietę (Akcje > Edytuj). Tabela zawiera również kolumnę ocena, która pokazuje decyzję Klienta (lub innej osoby, której współdzieliliśmy profil), ocenę oraz odpowiedzi w ankiecie.

hrappka

Współdzielenie z listy pracowników oraz profilu pracownika

Na liście pracowników dodaliśmy opcję współdzielenia profili (Więcej opcji > Inne > Współdzielenie profili).

hrappka

Na profilu pracownika, w menu po prawej stronie dodaliśmy zakładkę współdzielenia, która umożliwia współdzielenie danych pracownika lub sprawdzenie, komu był on współdzielony.

hrappka

Podczas współdzielenia profilu pracownika pojawia się modal z wyborem rekrutacji. Wybranie rekrutacji spowoduje automatyczne utworzenie kandydatury pracownika na wybranej rekrutacji. Jeżeli nie chcemy podłączyć pracownika pod konkretną rekrutację, należy kliknąć Pomiń.

hrappka

Formularz dla kandydata

Zaktualizowaliśmy walidację formularza rekrutacyjnego do usługi captcha 3.0, co oznacza automatyczne rozpoznawanie spamu. Dzięki temu kandydaci nie muszą już przechodzić weryfikacji capcha, która znajdowała się przy przycisku Aplikuj w celu filtrowania antyspamowego.

hrappka

Wydruki

Eliminacja podwójnej spacji

W edytorze wydruków dodaliśmy możliwość wyszukania na wydruku podwójnej spacji i jej zamiany na pojedynczą.

hrappka

Oferty

Znaczniki na Ofercie

Dodaliśmy możliwość zaciągania jako znaczniki atrybutów dodanych na ofercie oraz dodaliśmy znacznik dla wartości Branża z karty klienta (“Klient branża”), „Podstawowe godziny pracy” oraz „Nocne godziny pracy”, które pobierają się z ustawień Klienta.

hrappka

Projekty

Historia na projekcie

Dodaliśmy historię na projekcie (moduł Klienci > Projekty), w której zapisuje się edycja formularza, stanowiska, atrybutów, notatek, załączników, utworzenie / edycja ofert i umów na projekcie, oraz zmiana opiekunów.

hrappka

Co więcej, gdy projekt zostanie usunięty, to zostanie to odnotowane w historii na Kliencie, z którym powiązany jest projekt.

Działania na listach

Lista umów

Na liście umów dodaliśmy możliwość wyszukiwania umów po nazwie projektu.

Lista kandydatów

Na liście kandydatów dodaliśmy kolumny województwo i kod pocztowy.

Lista pracowników

Na liście pracowników rozszerzyliśmy kolumnę „Dane pracownika” o drugie imię oraz dodaliśmy kolumnę i filtr „rekrutacja”.

Lista rekrutacji na koncie partnera rekrutacyjnego

Na liście rekrutacji, na koncie o roli partnera rekrutacyjnego dodaliśmy kolumnę Klient.

Aktualizacja formularzy

Zaktualizowaliśmy formularz US-55, US-3, US-4 oraz wniosek EKUZ (można je wygenerować w profilu pracownika w zakładce Zezwolenia > Delegowanie).

Pracownicze plany kapitałowe

Dostosowujemy system do zmian prawnych wprowadzających pracownicze plany kapitałowe. Więcej informacji prześlemy Państwu w późniejszym czasie.

Zapraszamy do wypróbowania nowych rozwiązań.