Dostosowanie systemu do ustawy o PIT 0%

Od 2019-08-01 Przychody z tytułu etatu lub umowy zlecenia do ukończenia 26. roku życia będą nieopodatkowane.

Zmiany w profilu pracownika

W profilu pracownika w ankiecie „Dane do rozliczeń” pojawiła się możliwość zaznaczenia, że pracownik nie przekroczył 26. roku życia i nie należy pobierać zaliczki na podatek dochodowy. Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że pracownik będzie rozliczany zgodnie z ustawą o PIT 0%.

hrappka

Zmiany na rozliczeniu

Ponadto, jeżeli pracownik spełnia ustawowe warunki, na siatce godzin system wyświetli informację o stosowaniu PIT 0%.

hrappka

Zmiany w kalkulatorze wynagrodzeń

Dodaliśmy możliwość obliczania wynagrodzeń uwzględniając ulgę PIT 0%. Jako, że kalkulator wylicza wynagrodzenia na dzień, w którym jest obliczane wynagrodzenie to uwzględnienie ulgi PIT 0% będzie możliwe od 1 sierpnia 2019, gdy ustawa wejdzie w życie.

hrappka

Masowy multiposting oferty

Wprowadziliśmy usprawnienie w zakresie publikacji oferty pracy na wielu portalach jednocześnie. W zakładce „Multiposting” na każdej rekrutacji znajduje się przycisk „Publikuj ogłoszenia masowo”, umożliwiający masowy multiposting ofert.

hrappka

Następnie, w nowym oknie należy zaznaczyć checkboxem serwisy, na których chcemy opublikować ofertę pracy. W sekcji „Skonfiguruj aby publikować” znajdują się serwisy, które nie są zintegrowane z systemem HRappka. Aby to zmienić należy przejść do Ustawień, do zakładki Integracje i uzupełnić dane logowania do wybranych serwisów.

hrappka

W kolejnym oknie należy sprawdzić poprawność uzupełnionych danych oraz uzupełnić pola, które są puste. Każdy portal może wymagać do publikacji uzupełnienia innych pól, których odpowiednik nie zawsze znajduje się w systemie, dlatego nie mamy możliwości automatycznego uzupełnienia wszystkich pól.
Po prawej znajdują się nazwy serwisów, które do publikacji wymagają poszczególnych pól.

Po uzupełnieniu danych należy kliknąć Publikuj. W zależności od portalu, ogłoszenie opublikuje się natychmiastowo lub po godzinie 17.

hrappka
hrappka

Aby ogłoszenie zostało opublikowane na portalach gratka.pl, czy szukampracy.pl należy posiadać tam konto oraz jednorazowo przekazać obsłudze serwisu link do pliku do pobierania ofert.

Nowy widok okna publikacji oferty pracy

W celu usprawnienia procesu publikacji ofert na zewnętrzym portalu ogłoszeń zaktualizowaliśmy wygląd okna publikacji oferty pracy. Okno podzieliliśmy na dwie części:

 • Uzupełnione pola, czyli informacje, które są wymagane do publikacji oferty na wybranym portalu i które mogliśmy uzupełnić na podstawie informacji o rekrutacji,
 • Pozostałe pola, czyli informacje, które są wymagane do publikacji, ale których nie mogliśmy uzupełnić.

Uzupełnione pola są domyślnie zwinięte. Można je rozwinąć, w celu sprawdzenia ich poprawności. Po uzupełnieniu pól należy kliknąć „Opublikuj”.

hrappka

Pole “Oferujemy” na stanowisku i rekrutacji

Na stanowisku i rekrutacji dodaliśmy pole „Oferujemy”, które umożliwia dodanie większej ilości informacji o oferowanych warunkach pracy.

Ponadto, dodaliśmy możliwość konfiguracji kolejności pól „Opis stanowiska”, „Wymagania stanowiska” i „Oferujemy” (zarówno na rekrutacji, jak i na stanowisku). Aby zmienić kolejność pól należy najechać na ikonę trzech kresek, przytrzymać ją i przesunąć w górę lub w dół. Kolejność można zmieniać w zależności od oferowanego stanowiska, co może mieć pozytywny wpływ na odbiór oferty.

hrappka

Automatyczna zmiana statusu umowy i pracownika po zakończeniu umowy

Aby usprawnić Państwu pracę w systemie, po zakończeniu umowy, dodaliśmy możliwość automatycznej zmiany statusu umowy i pracownika na dowolnie wybrany status. Włączenie tej funkcjonalności jest możliwe w Ustawieniach > Moduły > Pracownicy. Zmianę statusu pracownika można włączyć w sekcji Ogólne, a statusu umowy w sekcji Umowy:

hrappka
hrappka

Automatyczna zmiana statusu nie działa wstecz i będzie dotyczyła tylko przyszłych umów.

Data pozyskania zgód RODO

W zakładce zgody, na profilu pracownika/kandydata dodaliśmy datę pozyskania zgody RODO. Dotychczas w systemie zapisywaliśmy tylko datę dodania zgody. Jeżeli pole data pozyskania zgody zostawimy puste to system domyślnie wypełni je datą dodania zgody.

hrappka

W kolumnach zgód dodaliśmy datę pozyskania oraz ukryliśmy datę dodania zgody. Można ją włączyć klikając w ikonę zębatki nad tabelą.

hrappka

Cywilnoprawne listy płac

Umożliwiliśmy tworzenie cywilnoprawnych list płac zawierających rachunki

Z poziomu listy rachunków:

Rachunki można dodawać do list płac z poziomu modułu Rozliczenia > Rachunki. W konfiguracji kolumn w tabeli (ikona zębatki nad tabelą) należy włączyć kolumnę „Lista płac”. Następnie należy najechać kursorem na nową kolumnę kliknąć „+ Dodaj do listy płac”.

hrappka

Otworzy się okno, w którym można wybrać istniejącą już cywilnoprawną listę płac lub stworzyć nową klikając w przycisk z plusem.

hrappka

Co więcej, jeżeli rachunek dodano do listy płac to na liście rachunków, w kolumnie Listy płac, pojawi się jej numer. Jego kliknięcie spowoduje pobranie listy płac. Obok numeru pojawi się również możliwość podglądu listy lub odpięcia rachunki z listy.

hrappka

Istnieje również możliwość masowego dodania rachunków do list płac, zaznaczając wybrane rachunki płac i wybierając przycisk „Więcej opcji” znajdujący się nad tabelą, a następnie wybierając „Dodaj do listy płac”.

hrappka

Z poziomu listy płac

Listy płac, w tym te cywilnoprawne są dostepne w Rozliczenia > Listy płac.

Do listy „Listy płac” dodaliśmy kolumnę „Numer” oraz możliwość stworzenia serii numerów w Ustawieniach > Konfiguracja > Serie

hrappka.pl

Stworzenie osobnej serii numerów dla cywilnoprawnej listy płac umożliwia szybkie odrożnienie jej na liście płac. Dla przykładu, dla cywilnoprawnych list płac można dodać wzór, który za rokiem wstawi skrót UZD.

Na liście list płac, w wierszu wybranej listy płac istnieje możliwość pobrania listy (klikając w numer listy) lub jej podglądu (klikając w ikonę podglądu).

Dodaliśmy również kolumnę „Typ”, która pokazuje rodzaj listy płac (O pracę/ cywilnoprawna) oraz stworzyliśmy możliwość filtrowania listy list płac po typie.

hrappka

Pobrana lista płac jest agregowana po pracowniku – oznacza to, że pracownik występuje tylko raz i wszystkie jego rachunki są zsumowane.

Nowe uprawnienia użytkowników

W ustawieniach uprawnień użytkowników (Ustawienia > Główne > Użytkownicy) dodaliśmy możliwość nadania uprawnienia do wglądu tylko we własnych pracowników, która zawiera pracowników dodanych przez użytkownika, dodanych w grupie, do której należy użytkownik, dodane przez opiekuna klienta oraz opiekuna rekrutacji.

hrappka

Aktualizacja JPK-FA

Od 1 lipca obowiązuje nowa struktura JPK FA. Dostosowaliśmy system do obowiązujących wymogów.

Działanie na listach

 • Na liście pracowników:
  • Nowa kolumna zajęcia komornicze.
 • Na liście umów pracowniczych:
  • Nowa kolumna:
  • przedmioty pracownika,
  • zajęcia komornicze,
  • ilość dni umowy (tą informację dodaliśmy również na umowie w polu informacji o umowie).
 • Na liście Klientów:
  • nowy filtr “Dodane przez” (jest dostępny po rozwinięciu filtrów)

Nowe kolumny można włączyć klikając na ikonę zębatki nad tabelą.

Nowa kolumna w raporcie „Zakwaterowanie pracowników w mieszkaniach”

Dodaliśmy kolumnę “Dni bez nieobecności” na raporcie „Zakwaterowanie pracowników w mieszkaniach”. Nieobecność dotyczy absencji pracownika w pracy. Sprawdzi się to w przypadku, gdy opłacacie Państwo mieszkanie pracownikowi, jedynie gdy przychodzi do pracy, a gdy jest nieobecny to opłatę za mieszkanie potrącacie Państwo z jego pensji.

hrappka

Zapraszamy do wypróbowania nowych rozwiązań.