Nowości w systemie HRappka – 14.02.19

Powiadomienia

Usprawniliśmy moduł powiadomień. Włączenie powiadomień użytkownikom w Ustawieniach nie oznacza, że użytkownik te powiadomienia otrzyma, ponieważ musi on włączyć wybrane powiadomienia w ustawieniach własnych systemu. W związku z tym dodaliśmy możliwość sprawdzenia, czy poszczególne powiadomienia są włączone u pracowników. Aby to zrobić, przy rodzaju powiadomienia należy kliknąć w ikonę znaku zapytania.

Powiadomienia
Limit czasu pracy pracownika u Klienta

Co więcej, od teraz, podczas tworzenia nowego użytkownika będzie on miał automatycznie włączone wszystkie powiadomienia w ustawieniach własnych.

Filtrowanie kandydatów po atrybutach

Od dziś możliwe jest filtrowanie kandydatów po atrybutach. Aby filtrować kandydatów po atrybutach należy włączyć interesujące nas kolumny z atrybutami klikając w ikonę zębatki nad tabelą. Umożliwi to filtrowanie kandydatów za pomocą narzędzia filtrowania nad tabelą.

Filtrowanie kandydatów po atrybutach

Ogłoszenia na rekrutacjach

Wprowadziliśmy usprawnienia w zakładce ogłoszenia znajdującej się na konkretnych rekrutacjach.

  • Podczas publikowania ogłoszenia, w oknie pojawi się informacja na jaki okres ogłoszenie zostanie opublikowane w serwisie.
  • Po opublikowaniu ogłoszenia w tabeli pojawi się data ważności ogłoszenia. 3 dni przed końcem ważności ogłoszenia data zmieni kolor na pomarańczowy, a gdy ogłoszenie będzie nieważne data zmieni kolor na czerwony.

Lista pracowników – nowe kolumny

Kolumna paszport biometryczny

Na liście pracowników dodaliśmy kolumnę paszport biometryczny. Paszport biometryczny można dodać na profilu pracownika, w zakładce Zezwolenia > Obcokrajowcy, klikając w przycisk +Dodaj zezwolenie i wybierając Paszport biometryczny.

Kolumna pierwsza umowa z Klientem i najświeższa umowa z Klientem

Dodaliśmy kolumny, które umożliwiają wyświetlenie informacji o pierwszej i najnowszej umowie pracowników z wcześniej wybranym w filtrach klientem. Aby dane umów pokazały się w kolumnie należy najpierw wyfiltrować pracowników z umową i wybrać Klienta z którym pracownicy maja podpisaną umowę. Stworzenie tych kolumn to usprawnienie związane z przestrzeganiem limitu 18 miesięcy pracy tymczasowej u jednego klienta agencji.

Kolumna pierwsza umowa z Klientem i najświeższa umowa z Klientem
Kolumna pierwsza umowa z Klientem i najświeższa umowa z Klientem

Nowe kolumny można włączyć klikając w ikonę zębatki nad tabelą.

Nowe znaczniki we wzorze podpisu e-mail

W Ustawieniach własnych, w polu podpis maila dodaliśmy możliwość wstawienia nowych znaczników. Lista dostępnych znaczników jest dostępna pod polem podpisu.

Nowe znaczniki we wzorze podpisu e-mail

Raporty

1. W raporcie dla księgowości (po rozliczeniach) dodaliśmy kolumny potrącenia, zwroty i podstawa ubezpieczenia zdrowotnego. Dane dostępne w tabeli można zmienić klikając z ikonę zębatki nad tabelą.

Raport dla księgowości (po rozliczeniach)

2. W raporcie przepracowanych godzin pracowników dodaliśmy kolumnę „pracuje do”, która wyświetla datę zakończenia ostatniej umowy. Gdy umowa jest na czas nieokreślony pole pozostanie puste.

Raport przepracowanych godzin pracowników

Zachęcamy do wypróbowania nowych rozwiązań.