Zmiana terminu płatności na rozliczeniu

W pierwszym kroku rozliczeń system wyświetli termin płatności wynagrodzenia i umożliwi jego sprawną zmianę (ikona ołówka). Oczywiście nadal będzie możliwa zmiana terminu płatności wybranych wynagrodzeń (data pod szczegółami umowy). Dodatkowe powiadomienia poinformują również jeżeli termin płatności jest późniejszy niż 20 dni od daty dodania rozliczenia lub od okresu rozliczenia.

Usprawni to państwu rozliczenia w niestandardowych okresach.

hrappka
Zmiana terminu płatności

Automatyczne planowanie harmonogramu pracy

Na kalendarzu pracy dodaliśmy możliwość automatycznego planowania na podstawie skonfigurowanych parametrów. W tym celu należy kliknąć w przycisk Planowanie automatyczne, który jest dostępny nad tabelą.

hrappka
Automatyczne planowanie harmonogramu pracy

Należy skonfigurować parametry, na podstawie których system zaproponuje grafik pracowników: stanowisko, minimalną dzienną przerwę, minimalną tygodniową przerwę oraz rotację zmian. Nad tabelą istnieje przycisk umożliwiający zatwierdzenie wszystkich wpisów i zakończenie planowania.

Istnieje również możliwość odrzucenia propozycji wpisów pracownika klikając w ikonę x przy pracowniku. System zaproponuje wtedy inne możliwe wpisy (pasujące do wskazanych kryteriów). Po najechaniu na pojedynczy wpis grafikowy, możliwe jest jego zatwierdzenie.

hrappka
Grafik pracy w HRappka

Działania na listach

Edycja atrybutów z poziomu listy

Umożliwiliśmy edytowanie atrybutu z poziomu list w systemie. Gdy kolumna atrybutu jest wyświetlona, po najechaniu na nią, przy wartości atrybutu pojawi się ikona ołówka. Jej kliknięcie umożliwi zmianę wartości atrybutu.

Co więcej, istnieje również możliwość masowej zmiany wartości atrybutu. W tym celu należy zaznaczyć odpowiednie rekordy na liście i skorzystać z przycisku nad tabelą (Więcej opcji > Zmień > Atrybuty).

hrappka
Edycja atrybutów

Nowe filtry

  • Na liście pracowników dostępny jest filtr “Długość okresu zatrudnienia”, który umożliwia filtrowanie pracowników w zależności od długości ich zatrudnienia.
  • Na liście pracowników oraz liście w ustawieniach PPK dodaliśmy filtr „Typ deklaracji PPK” (przystąpienie, rezygnacja, bez deklaracji).

Umowa pracownika z innej spółki

W przypadku, kiedy użytkownik posiada dostęp do więcej niż jednej firmy w systemie, posiada widok umów pracownika z wielu firm. Kliknięcie w nazwę spółki przy numerze umowy, przeniesie użytkownika do umowy na innej firmie.

hrappka
Wiele spółek – jeden pracownik

Zapraszamy do wypróbowania nowych rozwiązań.