Nowości w systemie HRappka – 16.04.19

Rekrutacje

Kolumna kandydaci

Podział kandydatów ze względu na status kandydatury jest teraz bardziej czytelny i zrozumiały. Po kliknięciu na przycisk więcej (znajdujący się pod kandydaturami) rozwijają się dwa nowe wiersze – pierwszy zawiera statusy kandydatury, a druga statusy kandydata. Po kliknięciu na wybrany status zostaniemy przekierowani do listy kandydatów o danym statusie.

Kolumna kandydaci

Wyszukiwanie rekrutacji

Podczas dołączania kandydatów do rekrutacji dodaliśmy autocompleter, który wyświetla rekrutacje, ich status oraz Klienta, dla którego prowadzona jest rekrutacja. Umożliwiliśmy również wyszukiwanie rekrutacji po nazwie klienta.

Wyszukiwanie rekrutacji

Przekierowanie do danych rekrutacji

Po kliknięciu na rekrutację system zawsze będzie przekierowywał do zakładki dane. Dotychczas, jeżeli rekrutacja posiadała kandydatury to system automatycznie przekierowywał do zakładki kandydatury.

Działania na listach

Filtry

Usprawniliśmy filtry oraz wykonywanie operacji na liście filtrów. Masowe zaznaczanie i odznaczanie opcji filtrów jest teraz dostępne z boku filtru, a nie na dole, jak było dotychczas.

Filtrowanie listy

Nowe kolumny

  • Lista pracowników: nowe kolumny:
    1. “Nazwisko rodowe matki”
    2. bieżąca umowa Miejsce wykonywania pracy – B.u. Miejsce wykonywania pracy
    3. najświeższa umowa miejsce wykonywania pracy – N. u. Miejsce wykonywania pracy
  • Lista umów: nowa kolumna “Miejsce wykonywania pracy”
  • Lista rekrutacji: nowa kolumna łączącą tytuł i miejscowość : “Tytuł i miejscowość”.

Delegowanie

Nowe formularze

Dodaliśmy formularz US-54 dla obywateli państwa trzeciego (poza granicami Unii Europejskiej) oraz zaktualizowaliśmy wydruk US-35 do ZUS. Oba wydruki generują się podczas delegowania pracowników. US-54 generuje się automatycznie w zakładce CPL do A1 podczas delegowania obywatela Państwa Trzeciego.

Zachęcamy do wypróbowania nowych rozwiązań.