Nowości w systemie HRappka 20.02.2019

Ograniczenie widoczności notatek

Dodaliśmy możliwość ograniczenia widoczności notatek dla określonych grup użytkowników w systemie. Teraz, podczas dodawania notatek, po kliknięciu na ikonę kłódki pojawi się możliwość wyboru grupy, która ma mieć dostęp do notatki. Wybranie grupy spowoduje, że jedynie użytkownicy wybranej grupy będą widzieli notatkę.

Grupy użytkowników można tworzyć w Ustawienia > Główna > Grupy.

Notatka
HRappka

Przypisanie kandydata i pracownika do wielu rekrutacji

Podczas dodawania kandydatów i pracowników dodaliśmy możliwość przypisania ich do wielu rekrutacji. Po kliknięciu w +Dodaj pracownika lub +Dodaj kandydata pojawi się okno, w którym należy wybrać rekrutacje, do których chcemy dodać kandydata.

Przypisanie kandydata i pracownika do wielu rekrutacji

Usuwanie kandydatury

Dodaliśmy możliwość usunięcia kandydatury pracownika na wybrane stanowisko. Można to zrobić z poziomu profilu pracownika z zakładki Więcej> Kandydatury.

Usuwanie kandydatury

Raport GUS Z-06

zakładce Start> Analizy dodaliśmy możliwość generowania danych doraportu GUS Z-06.

Raport GUS Z-06

Znaczniki do wydruku dotyczące dat od-do dla zezwoleń obcokrajowców

Dodaliśmy nowe znaczniki dotyczące dat obowiązywania poszczególnych zezwoleń. Ich lista jest dostępna pod edytorem podczas tworzenia wydruku, w zakładce zezwolenia.

Znaczniki do wydruku dotyczące dat od-do dla zezwoleń obcokrajowców

Szczegóły wynagrodzenia

W paskach pobranych z poziomu listy płac lub rachunków dodaliśmy wiersz “Szczegóły podstawowe”.

Szczegóły wynagrodzenia
HRappka

Dodaliśmy również nowy znacznik ({%Szczegóły wynagrodzenia%}), który wstawiony do wydruku rachunku umożliwi wyświetlenie szczegółów wynagrodzenia.

Nowe kolumny w module Deklaracji > PIT pracowników lub ZUS

Deklaracje > PIT pracowników i Deklaracje > ZUS dodaliśmy kolumny: numery identyfikacyjne, dane kontaktowe oraz adresy pracowników.

Nowe kolumny w module Deklaracji > PIT pracowników lub ZUS

Raporty z rozliczeń Klienta

W raporcie z rozliczeń klienta (dostępnym pod tabelą podczas rozliczania Klienta) dodaliśmy nowe kolumny: data urodzenia pracownika, Województwo klienta oraz suma.

Raporty z rozliczeń Klienta

Wykonywanie połączeń z wersji mobilnej systemu HRappka.pl

Podczas korzystania z HRappki na przeglądarce w telefonie, po kliknięciu w numer telefonu dodaliśmy możliwość zadzwonienia lub wysłania SMS do wybranej osoby.

Wykonywanie połączeń z wersji mobilnej systemu HRappka.pl

Usprawniona mobilna wersja systemu

Usprawniliśmy również menu i widoki mobilne systemu, aby korzystanie z HRappki na urządzeniach mobilnych było dla Państwa jeszcze bardziej przyjemne.

Zapraszamy do wypróbowania nowych rozwiązań.