Nowości w systemie HRappka – 27.06.19

Panel ogłoszeń

W celu prostszego zarządzania publikacją ogłoszeń na zewnętrznych portalach stworzyliśmy panel ogłoszeń, który jest dostępny w module Rekrutacja > Panel ogłoszeń. Panel ogłoszeń zawiera wszystkie ogłoszenia opublikowane na zewnętrznych portalach. Domyślnie lista sortowana jest po dacie zakończenia wyświetlania ogłoszenia (po dacie do), a nieaktywne ogłoszenia są ukryte.

Filtry nad tabelą umożliwiają sprawne filtrowanie ogłoszeń po statusie (aktywne, nieaktywne, wszystkie), po rekrutacji, serwisie, dacie ważności, czy dacie publikacji.

Co więcej, kolumna akcje umożliwia sprawną edycję ogłoszenia, przejście do ogłoszenia, skopiowanie linku do formularza rekrutacyjnego oraz podgląd formularza.

Panel ogłoszeń

Powiadomienie o końcu wyświetlania ogłoszenia

Stworzyliśmy powiadomienia mailowe do użytkowników z informacją, że ogłoszenia rekrutacyjne przestaną być wyświetlane na danych portalach.

Domyślnie, powiadomienie jest wysyłane w dniu wygaśnięcia ogłoszenia do opiekunów rekrutacji. W Ustawienia > Powiadomienia istnieje możliwość modyfikacji tego kiedy i do kogo ma być wysyłane powiadomienie.

Powiadomienie o końcu wyświetlania ogłoszenia

Tworzenie ankiet rekrutacyjnych – autocompleter

Aby usprawnić tworzenie ankiet rekrutacyjnych, dodaliśmy autocompleter w polach nazw atrybutów, który proponuje pytania rekrutacyjne na podstawie pytań z innych, stworzonych w systemie ankiet. Autocompleter uzupełnia nazwę, typ pytania oraz ewentualne opcje.

Tworzenie ankiet rekrutacyjnych - autocompleter

Raport z współdzielonych profili

Rekrutacja > Analizy dodaliśmy raport z współdzielonych profili. Raport zawiera informacje o wszystkich współdzielonych profilach. Filtry nad tabelą umożliwiają filtrowanie wyników po dacie współdzielenia od, dacie współdzielenia do, osobie współdzielącej oraz osobie, z którą współdzielono kandydaturę.

Raport z współdzielonych profili

Uspójnienie procesu dodawania kandydata

Wprowadziliśmy zmiany w procesie dodawania kandydatów do systemu, w celu uproszczenia tego procesu. Od teraz, przycisk “Dodaj kandydata” zawsze przenosi nas do formularza dodawania nowego kandydata (kiedyś umożliwiał również dodanie do rekrutacji kandydatów, którzy istnieli już w systemie – teraz umożliwi to nowy przycisk). Rekrutację, do której chcemy dodać kandydata należy wybrać na formularzu dodawania kandydata.

Na konkretnej rekrutacji, w zakładce lista kandydatów stworzyliśmy dwa nowe przyciski:

  • Dodaj nowego kandydata, który przenosi do formularza dodawania nowego kandydata, oraz
  • Dołącz z bazy, który pozwala na wyszukiwanie kandydata po imieniu, nazwisku, danych kontaktowych, tagach oraz miejscowości.
Uspójnienie procesu dodawania kandydata

Aneks do umowy – możliwość przedłużania umów

Dodaliśmy możliwość przedłużania umów w formie aneksu. Aneks umowy można stworzyć m.in. z poziomu listy umów, klikając w przycisk “Więcej opcji”, znajdujący się nad tabelą i wybierając Aneks umowy. W oknie dodawania aneksu dodaliśmy pole „data obowiązywania aneksu do”, które umożliwia przedłużenie umowy.

Aneks do umowy - możliwość przedłużania umów

Nowa kolumna na liście Klientów i pracowników

Do listy Klientów i pracowników dodaliśmy kolumnę zadania, która wyświetla utworzone zadania i umożliwia tworzenia zadań z poziomu listy (np. tak jak notatki). Kolumnę można włączyc korzystając z przycisku zębatki nad tabelą.

Nowa kolumna na liście Klientów i pracowników

Zmiany w kolumnie na liście projektów

Usprawniliśmy wygląd kolumny tak, by był bardziej intuicyjny i zrozumiały. Podział miejsc na projekcie zmieniliśmy z Obecnie / Planowane / Ilość miejsc na Planowane / Obecnie / Historyczne / Ilość miejsc. Dzięki tej zmianie, kandydatów z nieważnymi już umowami przenieśliśmy do zakładki historyczne.

Zmiany w kolumnie na liście projektów

Nowe typy wydruków

Dodaliśmy dwa nowe typy wydruków: nota odsetkowa oraz wezwanie do zapłaty. Są one dostępne w Ustawieniach w zakładce Wydruki, podczas dodawania bądź edycji wydruku.

Wezwanie do zapłaty, nota odsetkowa

Nowy wzór zezwolenia na pobyt czasowy

Zaktualizowaliśmy wzór wniosku zezwolenia na pobyt czasowy. Jest on dostępny na profilu pracownika w zakładce Zezwolenia > Obcokrajowcy, podczas dodawania zezwolenia.

Nowy wzór zezwolenia na pobyt czasowy

Zapraszamy do wypróbowania nowych rozwiązań.