PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) – FAQ

PPK a umowa zlecenie

Jeżeli osoba, której wystawiamy umowę zlecenie (zleceniobiorca) podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu i jest osobą pełnoletnią to może zostać uczestnikiem PPK.

Zleceniobiorca spełniający powyższe zasady powinien być automatycznie włączony do PPK, jeżeli nie złoży deklaracji rezygnacji.

PPK a wiek pracownika

Obligatoryjnie należy zgłosić do PPK pracowników pomiędzy 18 a 54 rokiem życia (jeśli nie złożą wcześniej rezygnacji).
Po ukończeniu 55 roku życia (do 70 roku życia) pracownik musi sam zadeklarować chęć przystąpienia do PPK. Pracownicy po 70 roku życia nie mają możliwości przystąpienia do PPK.
 

PPK dla mikroprzedsiębiorców a rezygnacja wszystkich pracowników: czy trzeba podpisać umowę o zarządzanie

Jeżeli firma ma status mikroprzedsiębiorcy i wszyscy pracownicy złożą deklarację rezygnacji z PPK to firma nie musi podpisywać umowy z instytucją o zarządzanie PPK. Nie trzeba również podpisywać umowy o prowadzenie. Jeżeli jednak chociaż jeden pracownik zgłosi chęć uczestnictwa w PPK to należy popisać umowę z instytucją o zarządzanie PPK.

Podstawa prawna: art. 13 pkt 1 ustawy o PPK.

Zwolnienie chorobowe a składki PPK

Za czas zwolnienia chorobowego nie odprowadza się wpłat do PPK. Wynagrodzenie chorobowe oraz zasiłek chorobowy nie stanowią podstawy składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

System kadrowy HRappka umożliwia sprawne zarządzanie PPK oraz generowanie deklaracji przystąpienia lub rezygnacji.