Wdrożenie pracownika produkcyjnego

Pozyskanie odpowiedniego pracownika produkcji obecnie stanowi wyzwanie dla działów HR firm produkcyjnych oraz agencji pracy. Jeszcze większe wyzwanie pojawia się w sytuacji, gdy pracowników tych trzeba zatrzymać w firmie. Niezbędny tutaj jest odpowiedni proces, którym jest onboarding pracownika produkcyjnego. Onboarding pozwala pracownikowi szybciej się dostosować do nowego środowiska. Podpowiadamy, jak usprawnić proces onboardingu pracownika produkcji, tak aby chciał on zostać w firmie na dłużej.

Wdrożenie pracownika produkcyjnego – specyfika

Należy podkreślić, że wdrożenie pracownika produkcji jest procesem specyficznym w odniesieniu do pozostałych branż. Dlaczego? Ponieważ zarówno rekrutacja, i wdrożenie nowego pracownika w zakładzie produkcyjnym z reguły odbywa się w bardzo krótkim czasie. Dlatego każdemu kierownikowi produkcyjnemu zależy na tym, żeby ograniczyć czas onboardingu pracownika produkcyjnego do minimum. Doskonałym rozwiązaniem są specjalnie dedykowane platformy czy system HR, który posiada moduł onboardingu. Przyjrzyjmy się głównym etapom wdrożenia pracowników produkcyjnych oraz jak te etapy można usprawnić z systemem do onboardingu.

Procedury wdrożenia nowej osoby

Jeszcze przed rozpoczęciem pracy każdy pracownik produkcji powinien przejść przez wszystkie niezbędne procedury, aby móc pracować na wybranym stanowisku. W ten sposób, pracownik będzie miał jasność, które zadanie jest do wykonania oraz w jakim terminie. 

Na kolejnym etapie wdrożenia pracownik jest zapraszany na szkolenie BHP, gdzie on ma obowiązek zapoznać się z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w Kodeksie pracy oraz zasadami BHP na danym stanowisku. W systemie HRappka.pl szkolenia te można przeprowadzić online, a następnie pobrać dokument potwierdzający ich odbycie, czyli karta szkolenia wstępnego lub okresowego. 

System automatycznie pilnuje i przypomina o wszystkich terminach ważności dokumentów, na przykład o kończącym się terminie ważności badań lekarskich lub potrzebę aktualizacji książeczki sanepid. 

Szkolenie nowego pracownika

Wdrożenie pracownika produkcyjnego nie może być zrealizowane bez szkolenia stanowiskowego. Ze względu na specyfikę pracy produkcyjnej, szkolenie to odbywa się w większości przypadków stacjonarnie. Za szkolenie stanowiskowe jest odpowiedzialny szef produkcji, brygadzista lub mistrz. Jego celem jest pokazanie pracownikowi wszystkich procesów, aby był on jak najlepiej przygotowany do samodzielnego wykonywania powierzonych zadań. Zastanawiasz się, jak system może pomóc usprawnić proces szkolenia stanowiskowego? Zbierz wszystkie podstawowe informacje o firmie i stanowisku i na tej podstawie stwórz prezentację wdrożeniową, którą następnie udostępnisz pracownikowi. Poziom wiedzy po obejrzeniu takiej prezentacji można sprawdzić za pomocą testu wiedzy. Jeśli pracownik osiągnie pozytywny wynik testu, możesz przejść do pokazaniu mu na praktyce najważniejszych rzeczy na tym stanowisku. Dobrym rozwiązaniem jest też krótkie szkolenie, podczas którego mistrz asekuruje pracownika podczas jego pierwszych kroków i koryguje błędy. Ułatwia to delegowanie obowiązków i samodzielność pracownika

Jednak to, że specyfika wdrożenia pracownika produkcyjnego wymaga formy stacjonarnej, nie znaczy, że nie możemy stosować również technik online. Przed rozpoczęciem pracy można zadzwonić lub napisać maila do pracownika i opowiedzieć mu o pracy. Co więcej, warto również aby w zakładzie pracy pojawiły się monitory, na których można wyświetlać krótkie filmy o wartościach firmy, czy praktyczne informacje o pracy w firmie. O dobrych praktykach onboardingu pisaliśmy tutaj.

Zapoznanie się z firmą i pracownikami

To, że pracownik nadaje się do pracy na tym stanowisku i posiada wszystkie niezbędne umiejętności nie wystarczy do tego, aby czuł się komfortowo w pracy. Ważnym czynnikiem jest również atmosfera i relacje ze współpracownikami. Pierwszy kontakt we innymi osobami w firmie występuje podczas tzw. wycieczki po firmie. Wtedy pracownik odpowiedzialny za wdrożenie świeżo zatrudnionego oprowadza go po firmie, pokazuje najważniejsze punkty oraz przedstawia innym osobom, z którymi będzie pracować. 

U niektórych osób na tym etapie wdrożenia pojawia się stres, związany z ogromem nowej informacji, liczby nowych osób, imion do zapamiętania itd. Należy zatem zadbać o to, żeby zmniejszyć poziom stresu i pomóc pracownikowi usystematyzować nowe informacje. System HRappka.pl umożliwia tworzenie, a następnie udostępnienie nowej osobie struktury firmy. Tam w prosty sposób są pokazane poszczególne działy i osoby tam pracujące. W ten sposób nowy pracownik będzie wiedział, która osoba w firmie może mu pomóc w określonym wypadku. Niewątpliwie pomoże to zbudować dobre relacje z zespołem. To z kolei pozytywnie przekłada się na employee experience nowych pracowników w firmie. 

W przypadku stanowisk produkcyjnych employee experience jest niezwykle ważne. To, czy zadbasz o nowego pracownika, później ma wpływ na przykład na to, czy poleci Twoją firmę swoim znajomym, którzy być może też poszukują pracy i mogą zaspokoić Twoją potrzebę kadrową.

Feedback wdrożenia nowego pracownika

Po onboardingu warto pytać pracowników o feedback. Być może proces był za szybki lub pracownik nie zrozumiał niektórych funkcjonalności. Pozwoli to usprawniać proces wprowadzania pracowników w organizację i sprawi, że każdy wdrażany pracowników będzie bardziej zadowolony.

Automatyzacja wdrożenia pracownika

Onboarding pracownika bez problemu możesz zrealizować w systemie HRappka w module onboardingu. Moduł onboardingu pozwala na stworzenie pełnego procesu wdrożenia w systemie – dzięki temu, pracownik ma dostęp do wszystkich niezbędnych danych, szkoleń i narzędzi w jednym miejscu. Sprawdź, jak działa system HRappka i przetestuj moduł onboardingu za darmo przez dwa tygodnie.

Czytaj więcej:

Zautomatyzuj proces onboardingu pracownika!

  • Tworzenie procesów onboardingu 
  • Odciążenie działu HR 
  • Automatyzacja wdrożenia pracownika
  • Udostępnianie procesów pracownikom 

Testuj 14 dni bez opłat!