Zatrudnianie cudzoziemców 2021 – TOP zmian w przepisach

W ubiegłym roku w życie weszły nowe przepisy, które dotyczą zatrudnienia cudzoziemców w Polsce. Niektóre z nich ułatwiły proces legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców. Natomiast z drugiej strony, pojawia się niepewność, związana z obostrzeniami spowodowanymi pandemią COVID-19. Czego należy oczekiwać w zakresie zatrudnienia cudzoziemców w tym roku?

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2021 – zmiany przepisów

Zmiana terminu składania wniosków o zezwolenie

Kluczową zmianą w zakresie legalizacji osób z zagranicy w Polsce była zmiana terminu składania wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy oraz przedłużenie legalności pobytu i pracy na podstawie wiz, dokumentów lub ruchu bezwizowego. Dotyczy do osób, który w marcu, w dniu ogłoszenia stanu zagrożenia związanego z COVID, przebywały w Polsce na legalnych zasadach. 

Takie zmiany pozytywnie wpłynęły na legalność pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce, ponieważ pozwoliły zachować ciągłość zatrudnienia cudzoziemców, nawet jeśli komuś w trakcie pandemii skończyła się ważność dokumentów. Na podstawie tarczy antykryzysowej taka osoba mogła legalnie zostać i pracować w Polsce. 

Zatrudnienie cudzoziemców bez zezwolenia na pracę

W tym roku można zatrudnić cudzoziemców bez zezwolenia na pracę. Dotyczy to osób posiadających wizę humanitarną. Zmiana ta była głównie kierowana do osób z Białorusi. Dodatkowo uproszczono proces przenoszenia firmy z Białorusi do Polski w ramach wiz Poland Business Harbour. 

Zmiany przepisów nie ominęły też branżę medyczną. Od teraz lekarze, pielęgniarki i pracownicy medyczni z zagranicy mogą legalnie wykonywać pracę bez zezwolenia. 

Wyrabianie wiz

Zmienił się proces wyrabiania wiz w celu wykonywania pracy pod względem miejsca wydawania. Jeśli do tej pory wyrabiać wizę można było tylko w kraju pochodzenia, to teraz wizy wydają w kraju pobytu czasowego. 

Do zmian w przepisach należy rozszerzenia wniosku o wydanie roboczej wizy. Wniosek ten powinien teraz zawierać informacje na temat zezwolenia o pracę. Można go złożyć dopiero po otrzymaniu zezwolenia. 

Zatrudnianie cudzoziemców w 2021 a COVID: kwarantanna w Polsce

Dynamicznie zmieniające się zasady odbycia kwarantanny wprowadzają niepewność zarówno dla pracodawców, jak pracowników. Na ten moment, nie ma obowiązku odbywania kwarantanny, jeśli osoba, która przekracza granicę ma negatywny wyniku testu na koronawirusa. Jednak sytuacja ta może ulec zmianie w kolejnych miesiącach. 

Polecane artykuły:

System do zatrudnienia cudzoziemców

Usprawnić procesy legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce można za pomocą systemu HRappka.pl. System umożliwia:

  • generowanie oświadczeń i zezwoleń na pracę,
  • automatyczna wysyłka dokumentów do urzędu,
  • przypomnienia o kończących się terminach ważności dokumentów legalizacyjnych,
  • zarządzanie mieszkaniami i transportem
  • i wiele innych.

Dowiedz się więcej na temat funkcjonalności modułu Legalizacja zatrudnienia cudzoziemców.

System HRappka usprawnia kluczowe procesy związane
z zatrudnieniem oraz legalizacją cudzoziemców.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej lub zostaw nam swój numer telefonu – oddzwonimy!