Zmiany w urlopach 2022

W Kodeksie pracy szykują się duże zmiany – szczególnie w urlopach rodzicielskich. Do początku sierpnia bieżącego roku wprowadzone zostać muszą dwie unijne dyrektywy – w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz dyrektywa rodzicielska. Obie zmiany korzystanie wpłyną na sytuację pracowników. Projekt przepisów skierowany został do konsultacji społecznych.

Przeczytaj, jakie zmiany w urlopach szykowane są na drugą połowę 2022 roku.

Testuj bez opłat elektroniczne wnioski urlopowe >>

Dyrektywa w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej

Dyrektywa ma na celu zapewnić większą transparentność i bezpieczeństwo zatrudnienia oraz poprawić warunki pracy. Proponowane rozwiązania to:

 • Przekazanie pracownikowi (w ciągu 7 dni od zatrudnienia) większej ilości informacji o warunkach zatrudnienia (szkolenia, kursy, procedury rozwiązania stosunku pracy, informacje odnośnie wymiaru przysługującego urlopu).
 • Jeżeli pracownik wykonuje pracę na okres próbny więcej niż pół roku, to będzie miał możliwość złożenia wniosku o zatrudnienie z bezpieczniejszymi warunkami pracy. Pracodawca zobowiązany będzie do odpowiedzi i uzasadnienia swojej decyzji.

Dyrektywa rodzicielska

Głównym celem dyrektywy rodzicielskiej jest zmobilizowanie do równego podziału obowiązków między kobietami a mężczyznami. Tak, aby rodzicom łatwiej było dzielić obowiązki domowe i służbowe. O jakich zmianach mówimy?

 1. Urlop rodzicielski nie będzie już uzależniony od urlopu macierzyńskiego i wykorzystać go będzie mógł również ojciec/opiekun dziecka.
 2. Wydłużenie urlopu rodzicielskiego z 32 do 41 tygodni (jedno dziecko) i z 34 do 43 tygodni (ciąża mnoga). Rodzice otrzymają również gwarancję 9 tygodni urlopu, który nie będzie mógł zostać przeniesiony.
 3. Dwutygodniowy urlop ojcowski wykorzystany będzie musiał być do 12 miesiąca życia dziecka (obecnie jest to 24 miesiące na wykorzystanie urlopu ojcowskiego).
 4. Zwiększy się wysokość zasiłku macierzyńskiego za cały okres urlopu rodzicielskiego. Wynosić będzie 70% podstawy wymiaru zasiłku. Obecnie zasiłek macierzyński za cały okres wynosi około 67,5% (100% przez pierwsze 6 tygodni i 60% pozostała część).
 5. Przez 5 dni w roku kalendarzowym pracownik będzie mógł wziąć bezpłatny urlop opiekuńczy – aby zapewnić osobistą opiekę dziecku lub innemu członkowi rodziny.
 6. Do Kodeksu pracy włączona zostanie nieobecność z powodu działania siły wyższej i przysługiwać będzie ona w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem – jeżeli wymagana jest natychmiastowa obecność pracownika (2 dni w roku lub 16 godzin). Za taki dzień wolny przysługiwałaby połowa stawki wynagrodzenia.
 7. Elastyczna organizacja pracy dla rodziców dzieci do lat 8. Pracownik będzie mógł wnioskować (jak do tej pory) o elastyczną organizację pracy (np. praca zdalna, indywidualny czas pracy), natomiast pracodawca zobowiązany będzie do pisemnego poinformowania o przyczynie odmowy (jeśli taka nastąpi).
 8. Aktualnie pracodawcy nie mogą zlecać, bez zgody pracownika, pracy w nocy, delegacji czy w godzinach nadliczbowych pracownikom opiekującym się dziećmi do lat 4. Po zmianie przepisów granica wieku dziecka przesunie się do 8 lat.

Program do zarządzania urlopami HRappka

W HRappce wykonasz wszystkie procedury związane z wnioskowaniem, akceptowaniem i wprowadzaniem urlopów na grafiki pracy. Elektroniczne wniosku urlopowe to ogromna oszczędność czasu i poprawa komunikacji między działami HR a pracownikami.

Na podstawie dodanych umów i dokumentów HRappka obliczy wymiar przysługującego urlopu i pozwoli na konfigurację dostępnych typów nieobecności. Za pośrednictwem portalu pracowniczego, pracownik z łatwością zgłosi wniosek o urlop, a osoba decyzyjna natychmiast otrzyma powiadomienie.

Czytaj więcej:

Elektroniczne wnioski urlopowe

 • Kalendarz urlopowy
 • Informacje o dostępnym urlopie
 • Obliczanie wymiaru urlopu
 • Sprawna akceptacja wniosków urlopowych
TESTUJ BEZ OPŁAT

Autor:

zespół

Aleksandra Kozieł

Specjalista ds. Marketingu @ HRappka.pl

Psycholog i copywriter z zamiłowania. Uwielbia pracę z ludźmi i zabawę słowem. Interesuje się UX writingiem i chciałaby, aby treści w Internecie były bardziej dostępne dla osób z trudnościami.


Od sierpnia 2022 wejdą w życie zmiany m.in. w warunkach urlopu macierzyńskiego. W przypadku urodzenia jednego dziecka – urlop rodzicielski wzrośnie do 41 tygodni. Nie będzie on również zależny od wykorzystania urlopu macierzyńskiego. Pracownik, który posiada dziecko do lat 8, będzie mógł wnioskować również o indywidualny czas pracy, pracodawca natomiast będzie musiał pisemnie poinformować pracownika, jeśli nie wyraża zgody na takie rozwiązanie (tak samo w przypadku wniosku dot. udzielenia pracy zdalnej). Pracownik będzie mógł skorzystać również z urlopu opiekuńczego (aby zapewnić opiekę członkowi rodziny wymagającemu znacznej opieki).