Nowości w systemie 29.06.2021

Opiekun rekrutacji widoczny na ofercie Umożliwiliśmy wyświetlanie opiekuna rekrutacji na ofercie pracy. Nową opcję możemy włączyć przesuwając suwak w sekcji “Opiekunowie” na rekrutacji. Dzięki temu kandydaci uzyskają informację, w jaki sposób mogą skontaktować się z opiekunem. Opiekunowie rekrutacji wyświetlani będą w formularzu aplikacyjnym pod opisem rekrutacji. Na ofercie widocznych będzie maksymalnie 4 opiekunów (dodanych jako […]

Czytaj więcej

Nowości w systemie 25.06.2021

Eksport zaliczek do WAPRO Fakir Umożliwiliśmy eksport zaliczek z uwzględnieniem konta księgowego (MPK). Opcja dostępna jest w Rozliczenia > Zaliczki > po zaznaczeniu wybranych zaliczek i kliknięciu “POBIERZ”. Automatyczne wyłączenie naliczeń do FP i FGŚP W dniu osiągnięcia 55 roku życia w przypadku kobiet oraz 60 roku życia w przypadku mężczyzn automatycznie wyłączone zostaną naliczenia do FP […]

Czytaj więcej

Nowości w systemie 17.06.2021

Nowe kolumny Nowa kolumna na liście Klientów Na liście Klientów utworzyliśmy nową kolumnę “Aktualni pracownicy”. Kolumna będzie wyświetlać wszystkie osoby, które mają aktywną umowę z danym Klientem. Włączenie nowej kolumny możliwe jest w Klienci > Lista Klientów po wejściu w zębatkę “Ustawienia Widoku Kolumn” po zaznaczeniu checkboxa “Aktualni pracownicy”. Data ważności zezwoleń W celu sprawniejszej kontroli nad […]

Czytaj więcej

Nowości w systemie 16.06.2021

Praca na listach Nowe kolumny na liście pracowników Utworzyliśmy trzy nowe kolumny na liście pracowników: adres zameldowania, adres korespondencyjny zagraniczny, adres zagraniczny.   Włączenie kolumn możliwe jest w Pracownicy > Lista pracowników po wejściu w zębatkę “Ustawienia Widoku Kolumn” po zaznaczeniu odpowiednich check-boxów. Nowa kolumna na liście umów W celu sprawniejszego filtrowania pracowników dodaliśmy tagi pracownika na […]

Czytaj więcej

Nowości w systemie 10.06.2021

Sprawniejsze generowanie paczek przelewów (wcześniej Eksport płatności) Usprawniliśmy proces eksportu płatności do banków. Generowanie paczek przelewów realizowane jest na podstawie rachunków bankowych dodanych w Ustawieniach firmy. Na ich podstawie system sugeruje odpowiednie formaty plików. Opcja dostępna jest podczas eksportu płatności w module Rozliczenia > Zobowiązania. Realizacja zapotrzebowania na projekcie W celu usprawnienia przepływu informacji dot. rekrutacji i […]

Czytaj więcej

Nowości 01.06.2021

Nowy widget urlopu W celu sprawniejszego zarządzania nieobecnościami i planowania urlopów, dodaliśmy nowy widget urlopu na dashboardzie. Widget pokazuje trzy zakładki: „Ja”, „Zespół” oraz „Stan”. Użytkownicy i administratorzy mają dostęp do urlopów współpracowników, szefa oraz dodatkowo widzą powód ich nieobecności oraz „Stan” urlopów. Pracownik z poziomu swojego konta widzi urlopy swoich współpracowników oraz szefa.   […]

Czytaj więcej

Nowości 25.05.2021

Wydruki pasków wynagrodzeń Wprowadziliśmy możliwość tworzenia wydruku o typie „Pasek wynagrodzeń”. Możemy go włączyć wchodząc w Ustawienia > Wydruki > Lista i klikając w przycisk “Dodaj nowy wydruk”. Przy braku skonfigurowanego własnego wydruku dla paska wynagrodzeń, zostanie użyty domyślny wydruk. Jeśli skonfigurujemy własny, będzie on naszym domyślnym wydrukiem. Zapraszamy do naszej bazy wiedzy, gdzie szczegółowo opisaliśmy możliwości […]

Czytaj więcej

Nowości 18.05.2021

Nowy schemat składek w danych do rozliczeń na Pracowniku Dodaliśmy nowy schemat składek do wyboru: „Umowa zlecenie bez składki chorobowej”. Dostępny jest w sekcji „Dane do rozliczeń” na formularzu pracownika. Nowa kolumna na liście Faktur Dodaliśmy nową kolumnę “Rodzaj płatności” na liście Faktur Przychód i Zakup. W filtrach nad listą możliwe jest filtrowanie listy po Rodzaju płatności. Kolumnę […]

Czytaj więcej

Nowości 13.05.2021

Zmiany w formularzach ZZA/ZUA W związku z wchodzącymi 16 maja zmianami w formularzach ZZA/ZUA dodaliśmy możliwość dodania kodu zawodu. Nowy obowiązek dla płatników wynika z art. 10 Ustawy z dnia 14.05.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875, z późn. zm.). Podczas wypełniania deklaracji […]

Czytaj więcej

Nowości 6.05.2021

Codzienne powiadomienie o niezaakceptowanych wpisach grafikowych Stworzyliśmy codzienne powiadomienie (w systemie oraz emailowe) z informacją o niezaakceptowanych zgłoszeniach godzin pracy oraz wnioskach urlopowych pracowników. W powiadomieniu (które otrzymują opiekunowie pracowników) znajdują się informacje o danych pracownika, rodzaju wpisu grafikowego, zakresie wybranych przez pracownika dat z możliwością akceptacji lub odrzucenia wniosku. Wymagalność atrybutów w zależności od […]

Czytaj więcej