Nowości 2.10.2020

Sprawdź nowości w systemie!

Czytaj więcej

Nowości 29.09.2020

Sprawdź nowe funkcje systemu HRappka!

Czytaj więcej

Włącz logowanie dwuetapowe do systemu HRappka.pl

Logowanie dwuetapowe do systemu HRappka ma znaczny wpływ na bezpieczeństwo danych w systemie i ogranicza szansę na dostęp do systemu osobom nieuprawnionym. Po włączeniu weryfikacji drugim faktorem, podczas logowania do systemu, trzeba podać kod wygenerowany w aplikacji Google Authenticator, zainstalowanej na telefonie. Zachęcamy do korzystania z tej funkcjonalności systemu. Aby dowiedzieć się jak włączyć dwuetapowe […]

Czytaj więcej

Nowości 23.09.2020

Sprawdź, jakie nowe funkcjonalności wdrożyliśmy w systemie HRappka!

Czytaj więcej

Nowości 18.09.2020

Delegowanie na podstawie daty trwania umowy lub wizy Od teraz w zezwoleniach typu “Delegowanie” w sekcji “Podstawowe informacje delegowania” możliwe jest delegowanie na podstawie dat trwania umowy lub wizy pracownika. Okres delegowania zostanie skopiowany z dat początku i końca wybranego dokumentu. Szablony danych w delegowaniu Umożliwiliśmy zapisywanie szablonów wniosków dokumentów w sekcji “Delegowanie”, analogicznie jak […]

Czytaj więcej

Nowości 16.09.2020

Zmiany w zadaniach Dokonaliśmy następujących usprawnień w zakresie modułu Zadania: System powiadomi zlecającego zadanie jeśli nie zostało ono wykonane w terminie. Do tej pory, można było przydzielać zadania do użytkownika systemu pojedynczo lub do grupy (jednak tworzone było jedno zadanie dla wszystkich członków wskazanej grupy). Od teraz możliwe jest przydzielenie zadania do wielu użytkowników lub do każdej osoby […]

Czytaj więcej

Nowości 11.09.2020

Nowy sposób logowania na praca.gov.pl W związku z tym, że na portalu praca.gov.pl od 15 października 2020 r. zostanie zablokowana możliwość logowania się za pomocą loginu i hasła, nasi użytkownicy będą mogli logować się za pomocą login.gov.pl. Aby ustawić integrację z login.gov.pl należy w sekcji Ustawienia własne > Integracje wprowadzić dane dotyczące profilu zaufanego. Gdy chcemy zapisać wniosek utworzony w systemie do katalogu […]

Czytaj więcej

Nowości 10.09.2020

Rozliczanie nadgodzin w niestandardowym okresie Umożliwiliśmy rozliczanie nadgodzin w okresach innych niż jednomiesięczne. W ustawieniach Klienta należy wskazać “Okres rozliczania nadgodzin w miesiącach”, który jest liczbą miesięcy, w której system ma kontrolować naliczanie nadgodzin, a także miesiąc rozpoczęcia okresu. Nadgodziny dobowe są naliczane bezpośrednio w miesiącu ich wystąpienia, natomiast nadgodziny tygodniowe są rozliczane w ostatnim miesiącu zdefiniowanego […]

Czytaj więcej

Nowości 26.08.2020

Praca w systemie na liście pracowników dodaliśmy: kolumny dot. dat ważności zezwoleń, filtr na kolumnie “Kod Klienta”, możliwość filtrowania według Klienta, przy zaznaczonej opcji “Aktualne” na filtrze Umowy, na listach pracowników, kandydatów, aplikacji dodaliśmy kolumnę “Rola”, dodaliśmy możliwość importowania danych paszportu biometrycznego z poziomu importu pracowników (Ustawienia > Import) Nowe znaczniki we własnych wzorach pozycji […]

Czytaj więcej

Nowości 13.08.2020

Zmiany planowane do wdrożenia w dniu dzisiejszym (12.08): Zmiany w atrybutach o typie wybór oraz wybór wielokrotny W celu zwiększenia intuicyjności korzystania z pól wyboru, wprowadziliśmy dwie zmiany: Przy tworzeniu pola/atrybutu o typie wybór, dodaliśmy możliwość zdefiniowania sposobu prezentowania opcji wyboru oraz wyboru wielokrotnego. Włączenie opcji “Pokaż wszystkie opcje z przyciskami (radio)” podczas dodawania pola […]

Czytaj więcej