Nowości 18.05.2020

Zmiany na pracowniku po zmianie statusu na nieaktywny Przy zmianie statusu pracownika na nieaktywny dodaliśmy możliwość wypowiedzenia umowy. Po zmianie statusu pojawi się okno z wyborem opcji wypowiedzenia umowy oraz pozostałymi polami do wypełnienia. Powiadomienie o dostępności pracowników Dodaliśmy nowe powiadomienie o dostępności pracownika na podstawie pola dostępny od i dostępny do. Powiadomienie można włączyć […]

Czytaj więcej

Nowości 8.05.2020

Sprawdź, jakie nowości wdrożyliśmy.

Czytaj więcej

Nowości 22.04.2020

Sprawdź, jakie nowości wdrożyliśmy.

Czytaj więcej

Nowości 8.04.2020

Widoczność notatek, tagów, historii aktywności oraz opiekunów Dodaliśmy możliwość modyfikacji widoczności tagów, notatek, historii aktywności oraz opiekunów na wszystkich encjach w systemie. Od teraz można zarządzać widocznością każdego z elementów po prawej stronie formularza encji, przy jednoczesnym zachowaniu tych elementów na pasku nawigacyjnym. Zmiany widoczności lub wymagalności można dokonać w Ustawieniach > Konfiguracja > Formularze. Nowa […]

Czytaj więcej

Nowości 6.04.2020

Sprawdź, jakie nowości wdrożyliśmy.

Czytaj więcej

Nowości 31.03.2020

Powiadomienie o 3 miesiącach zatrudnienia W związku z obowiązkiem pracodawcy o zawarciu umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej, dodaliśmy do systemu powiadomienie o upływie 3 miesięcy zatrudnienia (liczone na podstawie dat aktywności umów pracowniczych). Rozszerzenie importu godzin pracy Od teraz poza godzinami pracy i wartościami premii pracowników, możliwe do importu […]

Czytaj więcej

Nowości 27.03.2020

Sprawdź wdrożone nowości.

Czytaj więcej

Nowości w systemie 24.03.2020

Sprawdź, jakie nowości wdrożyliśmy.

Czytaj więcej

Nowości w systemie 18.03.2020

Sprawdź, jakie nowości ostatnio wdrożyliśmy.

Czytaj więcej

Nowości w systemie HRappka – 13.03.2020

Statusy współdzielonych profili Do tej pory statusy wyświetlanie przy współdzieleniu profili kandydatów były dostępne w zakładce Ustawienia>Konfiguracja>Statusy>Aplikacje. Od teraz mają swoją oddzielną zakładkę, również w sekcji “Statusy” – po lewej stronie dostępna jest nowa kategoria “Współdzielone profile”. Status współdzielonego profilu, nadany przez osobę spoza systemu, będzie widoczny przy aplikacji lub na liście aplikacji w kolumnie […]

Czytaj więcej