Legalizacja pracy cudzoziemca – listy dokumentów

Sprawdź spis dokumentów, które musisz posiadać, aby otrzymać odpowiednie pozwolenie na pracę w Polsce.

Jakich dokumentów potrzebuje pracodawca, aby móc zatrudnić cudzoziemca? Mnogość zezwoleń na pracę często komplikuje życie pracodawcom. Dzieje się tak dlatego, że każdy rodzaj zezwolenia jest przeznaczony dla określonej pracy lub grupy cudzoziemców. Nie wystarczy wiedzieć, jaki rodzaj dokumentu jest wymagany, aby cudzoziemiec mógł legalnie pracować. Należy również znać urząd, do którego mamy wystąpić o odpowiednie zezwolenie na pracę i dokumenty, jakie należy przygotować. Dlatego postanowiliśmy przygotować widoczną poniżej listę wymaganych dokumentów dla każdego rodzaju pozwolenia na pracę, tak aby pracodawcy mieli niezbędne informacje zebrane w jednym miejscu.

Zapraszamy też do pobrania darmowego ebooka o zatrudnianiu cudzoziemców, a także przeczytania artykułów, w których zamieszczamy aktualne informacje dotyczące legalizacji.

>> Typy zezwoleń na pracę cudzoziemca

>> Zatrudnienie cudzoziemca 2024 – najczęściej zadawane pytania 

>> Wniosek o pobyt czasowy w celu wykonywania pracy – jak wypełnić? Wzór i omówienie. 

>> Zmiana ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy -omówienie

Uwaga! Poszczególne urzędy mogą wymagać dodatkowych dokumentów nie uwzględnionych w listach lub załączników w określonej liczbie egzemplarzy. Konieczne jest sprawdzenie wymagań na stronie właściwego urzędu.

Wydanie zezwolenia na pracę – typ A


Potrzebne dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę*
Umowa spółki
Ksero ważnego dokumentu podróży cudzoziemca
Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej
Oświadczenie o niekaralności pracodawcy**

Dodatkowe dokumenty

Oryginał informacji starosty (jeżeli jest wymagana***)
Dokumenty potwierdzające spełnienie przez cudzoziemca wymagań określonych w informacji starosty (jeżeli informacja starosty była wymagana)
Oryginał pełnomocnictwa/upoważnienia wraz z dowodem uiszczenia opłaty (jeżeli jest wymagane)
Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań kwalifikacyjnych w zawodzie regulowanym
Dokument sporządzony przez pracodawcę użytkownika, potwierdzający uzgodnienie w zakresie skierowania cudzoziemca przez agencję pracy tymczasowej

Do pobrania

* Wniosek – plik do pobrania

** Oświadczenie o niekaralności pracodawcy – plik do pobrania

*** Sprawdź,czy potrzebujesz informacji starosty

Przedłużenie zezwolenia na pracę – typ A


Potrzebne dokumenty

Wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę*
Umowa spółki
Ksero ważnego dokumentu podróży cudzoziemca
Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej
Oświadczenie o niekaralności pracodawcy**
Umowa z pracownikiem, która jest podstawą wykonywania pracy zgodnie z zezwoleniem na pracę
Potwierdzenia opłacenia składek ZUS (jeżeli były wymagane podczas zatrudnienia cudzoziemca)

Dodatkowe dokumenty

Oryginał pełnomocnictwa/upoważnienia wraz z dowodem uiszczenia opłaty (jeżeli jest wymagane)
Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań kwalifikacyjnych w zawodzie regulowanym
Dokument sporządzony przez pracodawcę użytkownika, potwierdzający uzgodnienie w zakresie skierowania cudzoziemca przez agencję pracy tymczasowej

Do pobrania

* Wniosek – plik do pobrania

** Oświadczenie o niekaralności pracodawcy – plik do pobrania

Wydanie zezwolenia na pracę – typ B


Potrzebne dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę*
Umowa spółki
Ksero ważnego dokumentu podróży cudzoziemca
Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej
CIT-8 za rok podatkowy poprzedzający złożenie wniosku wraz z potwierdzeniem złożenia w Urzędzie Skarbowym
Potwierdzenie stanu zatrudnienia za okres roku poprzedzającego złożenie wniosku
Oświadczenie o niekaralności pracodawcy**

Dodatkowe dokumenty

Potwierdzenie posiadania środków lub prowadzenie działań pozwalających na spełnienie w przyszłości warunków określonych w art. 88 c ust. 4 pkt 1 ustawy o o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy***
Informację o aktualnym stanie zatrudnienia****
Oryginał pełnomocnictwa/upoważnienia wraz z dowodem uiszczenia opłaty (jeżeli jest wymagane)

Do pobrania

Wniosek – plik do pobrania

** Oświadczenie o niekaralności pracodawcy – plik do pobrania

*** Jeżeli nie są spełnione kryteria dochodowe oraz kryteria dot. zatrudnienia

**** W przypadku wniskowania o zezwolenie na okres przekraczający 3 lata

Przedłużenie zezwolenia na pracę – typ B


Potrzebne dokumenty

Wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę*
Umowa spółki
Ksero ważnego dokumentu podróży cudzoziemca
Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej
Oświadczenie o niekaralności pracodawcy**
CIT-8 za rok podatkowy poprzedzający złożenie wniosku wraz z potwierdzeniem złożenia w Urzędzie Skarbowym
Potwierdzenie stanu zatrudnienia za okres roku poprzedzającego złożenie wniosku

Dodatkowe dokumenty

Potwierdzenie posiadania środków lub prowadzenie działań pozwalających na spełnienie w przyszłości warunków określonych w art. 88 c ust. 4 pkt 1 ustawy o o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy***
Informację o aktualnym stanie zatrudnienia****
Oryginał pełnomocnictwa/upoważnienia wraz z dowodem uiszczenia opłaty (jeżeli jest wymagane)

Do pobrania

* Wniosek – plik do pobrania

** Oświadczenie o niekaralności pracodawcy – plik do pobrania

*** Jeżeli nie są spełnione warunki dochodowe oraz warunek dot. zatrudnienia

****W przypadku wniskowania o zezwolenie na okres przekraczający 3 lata

Wydanie zezwolenia na pracę – typ C


Potrzebne dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę*
Dokument rejestrowy potwierdzający rodzaj i formę prawną działalności pracodawcy zagranicznego
Ksero ważnego dokumentu podróży cudzoziemca
Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej
Potwierdzenie wykonywania pracy przez cudzoziemca u pracodawcy zagranicznego
Potwierdzenie oddelegowania pracownika oraz list oddelegowujący
Potwierdzenie powiązania z oddziałem lub zakładem do którego delegowany cudzoziemiec
Oświadczenie o niekaralności pracodawcy**

Dodatkowe dokumenty

Oryginał pełnomocnictwa/upoważnienia wraz z dowodem uiszczenia opłaty (jeżeli jest wymagane)

Do pobrania

* Wniosek – plik do pobrania

** Oświadczenie o niekaralności pracodawcy – plik do pobrania

Przedłużenie zezwolenia na pracę – typ C


Potrzebne dokumenty

Wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę*
Dokument rejestrowy potwierdzający rodzaj i formę prawną działalności pracodawcy zagranicznego
Ksero ważnego dokumentu podróży cudzoziemca
Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej
Potwierdzenie wykonywania pracy przez cudzoziemca u pracodawcy zagranicznego
Potwierdzenie oddelegowania pracownika oraz list oddelegowujący
Potwierdzenie powiązania z oddziałem lub zakładem do którego delegowany cudzoziemiec
Oświadczenie o niekaralności pracodawcy**

Dodatkowe dokumenty

Oryginał pełnomocnictwa/upoważnienia wraz z dowodem uiszczenia opłaty (jeżeli jest wymagane)

Do pobrania

*  Wniosek – plik do pobrania

** Oświadczenie o niekaralności pracodawcy – plik do pobrania

Wydanie zezwolenia na pracę – typ D


Potrzebne dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę*
Dokument rejestrowy potwierdzający rodzaj i formę prawną działalności pracodawcy zagranicznego
Ksero ważnego dokumentu podróży cudzoziemca
Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej
Potwierdzenie wykonywania pracy przez cudzoziemca u pracodawcy zagranicznego
Potwierdzenie oddelegowania pracownika oraz list oddelegowujący
Umowa, która potwierdza, że usługa będzie wykonywana na terytorium RP
Oświadczenie o niekaralności pracodawcy**

Dodatkowe dokumenty

Oryginał pełnomocnictwa/upoważnienia wraz z dowodem uiszczenia opłaty (jeżeli jest wymagane)

Do pobrania

* Wniosek – plik do pobrania

** Oświadczenie o niekaralności pracodawcy – plik do pobrania

Przedłużenie zezwolenia na pracę – typ D


Potrzebne dokumenty

Wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę*
Dokument rejestrowy potwierdzający rodzaj i formę prawną działalności pracodawcy zagranicznego
Ksero ważnego dokumentu podróży cudzoziemca
Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej
Potwierdzenie wykonywania pracy przez cudzoziemca u pracodawcy zagranicznego
Potwierdzenie oddelegowania pracownika oraz list oddelegowujący
Umowa, która potwierdza, że usługa będzie wykonywana na terytorium RP
Oświadczenie o niekaralności pracodawcy**

Dodatkowe dokumenty

Oryginał pełnomocnictwa/upoważnienia wraz z dowodem uiszczenia opłaty (jeżeli jest wymagane)

Do pobrania

* Wniosek – plik do pobrania

** Oświadczenie o niekaralności pracodawcy – plik do pobrania

Wydanie zezwolenia na pracę – typ E


Potrzebne dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę*
Dokument rejestrowy potwierdzający rodzaj i formę prawną działalności pracodawcy zagranicznego
Ksero ważnego dokumentu podróży cudzoziemca
Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej
Potwierdzenie wykonywania pracy przez cudzoziemca u pracodawcy zagranicznego
Potwierdzenie oddelegowania pracownika oraz list oddelegowujący
Oświadczenie o niekaralności pracodawcy**

Dodatkowe dokumenty

Oryginał pełnomocnictwa/upoważnienia wraz z dowodem uiszczenia opłaty (jeżeli jest wymagane)

Do pobrania

* Wniosek – plik do pobrania

** Oświadczenie o niekaralności pracodawcy – plik do pobrania

Przedłużenie zezwolenia na pracę – typ E


Potrzebne dokumenty

Wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę*
Dokument rejestrowy potwierdzający rodzaj i formę prawną działalności pracodawcy zagranicznego
Ksero ważnego dokumentu podróży cudzoziemca
Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej
Potwierdzenie wykonywania pracy przez cudzoziemca u pracodawcy zagranicznego
Potwierdzenie oddelegowania pracownika oraz list oddelegowujący
Oświadczenie o niekaralności pracodawcy**

Dodatkowe dokumenty

Oryginał pełnomocnictwa/upoważnienia wraz z dowodem uiszczenia opłaty (jeżeli jest wymagane)

Do pobrania

* Wniosek – plik do pobrania

** Oświadczenie o niekaralności pracodawcy – plik do pobrania

Wydanie zezwolenia na pracę sezonową


Potrzebne dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową*
Umowa spółki
Ksero ważnego dokumentu podróży cudzoziemca
Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej
Oświadczenie o niekaralności pracodawcy**
Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek
Zaświadczenie z Urzędu Gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego

Dodatkowe dokumenty

Oryginał informacji starosty (jeżeli jest wymagana***)
Dokumenty potwierdzające spełnienie przez cudzoziemca wymagań określonych w informacji starosty (jeżeli informacja starosty była wymagana)
Oryginał pełnomocnictwa/upoważnienia wraz z dowodem uiszczenia opłaty (jeżeli jest wymagane)
Odpis KRS
Dokument sporządzony przez pracodawcę użytkownika, potwierdzający uzgodnienie w zakresie skierowania cudzoziemca przez agencję pracy tymczasowej

Do pobrania

* Wniosek – plik do pobrania

** Oświadczenie o niekaralności pracodawcy – plik do pobrania

*** Sprawdź czy potrzebujesz informacji starosty. Informacja starosty nie jest wymagana jeżeli cudzoziemcem jest obywatel Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii lub Ukrainy.

Wydanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę (zezwolenie jednolite)


Potrzebne dokumenty

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę*
Ksero ważnego dokumentu podróży cudzoziemca
Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej
4 fotografie
Załącznik nr 1**

Dodatkowe dokumenty

Oryginał informacji starosty (jeżeli jest wymagana***)
Dokumenty potwierdzające spełnienie przez cudzoziemca wymagań określonych w informacji starosty (jeżeli informacja starosty była wymagana)
Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań kwalifikacyjnych w zawodzie regulowanym
Ubezpieczenie zdrowotne – jeżeli praca ma być świadczona na podstawie umowy o dzieło
Oryginał pełnomocnictwa/upoważnienia wraz z dowodem uiszczenia opłaty (jeżeli jest wymagane)

Do pobrania

* Wniosek – plik do pobrania

** Załącznik nr 1

***Sprawdź czy potrzebujesz informacji starosty

*** Sprawdź czy potrzebujesz informacji starosty. Informacja starosty nie jest wymagana jeżeli cudzoziemcem jest obywatel Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii lub Ukrainy.

Zmiana zezwolenia na pobyt czasowy i pracę (zezwolenie jednolite)


Potrzebne dokumenty

Wniosek o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę*
Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej
Załącznik nr 1**

Dodatkowe dokumenty

Oryginał informacji starosty (jeżeli jest wymagana***)
Dokumenty potwierdzające spełnienie przez cudzoziemca wymagań określonych w informacji starosty (jeżeli informacja starosty była wymagana)
Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań kwalifikacyjnych w zawodzie regulowanym
Ubezpieczenie zdrowotne – jeżeli praca ma być świadczona na podstawie umowy o dzieło
Oryginał pełnomocnictwa/upoważnienia wraz z dowodem uiszczenia opłaty (jeżeli jest wymagane)

Do pobrania

* Wniosek – plik do pobrania

** Załącznik nr 1

*** Sprawdź czy potrzebujesz informacji starosty. Informacja starosty nie jest wymagana jeżeli cudzoziemcem jest obywatel Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii lub Ukrainy.

Wydanie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wyższych kwalifikacji


Potrzebne dokumenty

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę*
Ksero ważnego dokumentu podróży cudzoziemca
Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej
4 fotografie
Załącznik nr 1**
Załącznik nr 2***
Umowa podstawie której świadczona jest praca lub usługi (zawarta na okres przynajmniej 1 roku)
Dokumenty potwierdzający posiadanie wyższych kwalifikacji zawodowych

Dodatkowe dokumenty

Oryginał informacji starosty (jeżeli jest wymagana***)
Dokumenty potwierdzające spełnienie przez cudzoziemca wymagań określonych w informacji starosty (jeżeli informacja starosty była wymagana)
Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań kwalifikacyjnych w zawodzie regulowanym
Ubezpieczenie zdrowotne – jeżeli praca ma być świadczona na podstawie umowy o dzieło
Oryginał pełnomocnictwa/upoważnienia wraz z dowodem uiszczenia opłaty (jeżeli jest wymagane)

Do pobrania

* Wniosek – plik do pobrania

** Załącznik nr 1

*** Załącznik nr 2

**** Sprawdź czy potrzebujesz informacji starosty. Informacja starosty nie jest wymagana jeżeli cudzoziemcem jest obywatel Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii lub Ukrainy.

Zmiana zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wyższych kwalifikacji


Potrzebne dokumenty

Wniosek o zmianę decyzji*
Załącznik nr 1**
Załącznik nr 2***

Dodatkowe dokumenty

Oryginał informacji starosty (jeżeli jest wymagana****)
Dokumenty potwierdzające spełnienie przez cudzoziemca wymagań określonych w informacji starosty (jeżeli informacja starosty była wymagana)
Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań kwalifikacyjnych w zawodzie regulowanym
Ubezpieczenie zdrowotne – jeżeli praca ma być świadczona na podstawie umowy o dzieło
Oryginał pełnomocnictwa/upoważnienia wraz z dowodem uiszczenia opłaty (jeżeli jest wymagane)

Do pobrania

* Nie obowiązuje ustawowy wzór dokumentu

** Załącznik nr 1

*** Załącznik nr 2

**** Sprawdź czy potrzebujesz informacji starosty. Informacja starosty nie jest wymagana jeżeli cudzoziemcem jest obywatel Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii lub Ukrainy.

Zautomatyzuj wszystkie procesy kadrowo – płacowe z systemem HRappka!

  • Przejrzyste profile pracowników
  • Generowanie umów i dokumentów
  • Ewidencja czasu pracy
  • Elektroniczne wnioski urlopowe
  • Rozliczanie pracowników
  • i wiele więcej!