Gdzie aktualnie przebywa cudzoziemiec, którego chcesz zatrudnić?

👋