fb Delegowanie cudzoziemców (Ukraińców) do pracy za granicą. • Hrappka

Delegowanie cudzoziemców (Ukraińców) do pracy za granicą

Polska jest w czołówce państw UE najczęściej delegujących pracowników za granicę. Dzięki uproszczonej procedurze legalizacji zatrudnienia coraz częściej zatrudniani i delegowani są również obcokrajowcy. Co warto wiedzieć o delegowaniu cudzoziemców?

Blog Image

Delegowanie cudzoziemców do innych państw w dużej mierze zależy od prawa panującego w państwie, do którego chcemy delegować obcokrajowca. Jedno jest pewne - w przypadku delegowania obcokrajowców za granice Polski, ważna jest kwestia ich ówczesnej legalizacji w naszym kraju. Legalizacja delegowania obcokrajowców jest złożona i zależy od historii już posiadanych dokumentów, mając osobę, która jeszcze w Polsce nie pracowała - należy zacząć od złożenia oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi lub zezwolenia na pracę. Aby dowiedzieć się, który dokument powinieneś uzupełnić sprawdź nasz artykuł dedykowany legalizacji pobytu oraz legalizacji zatrudnienia obcokrajowców. Ponadto obcokrajowiec musi posiadać dokumenty potwierdzające legalność jego pobytu w Polsce. Zwykle jest to wiza, czy paszport.

Kolejnym elementem jest kwestia rozliczania obcokrajowców. Jest ona zależna od tego, czy obcokrajowiec posiada rezydenturę podatkową w Polsce. Jeżeli jest rezydentem podatkowym, musi rozliczyć swoje przychody (zarówno te z Polski jak i z zagranicy) w Polsce.

Kolejne kroki zależą od wewnętrznych regulacji Państwa, do którego chcemy delegować obcokrajowca. Należy pamiętać, że zezwolenia na pracę cudzoziemca wydawane w Polsce obowiązują jedynie na terytorium Polski, dlatego niektóre Państwa UE (np. Holandia) wymagają uzyskania takiego zezwolenia na terenie ich kraju.

Delegowanie Ukraińców do Niemiec

W przypadku delegowania obywateli Ukrainy do Niemiec należy uzyskać wizę Vander Elst. Zgodnie z wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości nie można stosować innych ograniczeń dla cudzoziemców spoza UE, którzy posiadają zgodę na pracę w innym Państwie UE. O wizę Vander Elst można się starać w ambasadzie Niemiec w Warszawie. Bez tej wizy pobyt cudzoziemca spoza UE będzie uznany za nielegalny.

Delegowanie cudzoziemców z pozwoleniem na pracę wydanym w innym państwie UE do Polski.

Ustawa w naszym kraju zezwala na czasowy pobyt i pracę obcokrajowca spoza UE, który posiada pozwolenie na pracę w innym kraju UE bez zezwolenia na pracę uzyskanego w Polsce.

Nowe (niekorzystne) zasady delegowania

29 maja 2018 Parlament Europejski przyjął dyrektywę, która wprowadza zmiany w delegowaniu. Dyrektywa zrównuje zarobki osób delegowanych do zarobków lokalnych w danym kraju.

Regulacje dotyczące delegowanie pracowników (w tym cudziemców) cały czas się zmieniają i uszczegóławiają, dlatego warto rozszerzać i aktualizować swoją wiedzę na wielu szkoleniach i webinarach, które są organizowane w większych miastach bądź online.

Aby zapoznać się z usprawnieniami dot. legalizacji pobytu oraz pracy, skorzystaj z 14-dniowej bezpłatnej wersji programu - kliknij tutaj.

Dowiedz się więcej o najlepszym systemie dopasowanym do potrzeb Twojej Agencji Pracy - kliknij tutaj.

Sprawdź jak system HRappka - kompleksowy system dla Agencji Zatrudnienia wygląda od środka:

Blog Image
Profile Image

Zatrudnianie obcokrajowców w Polsce

Zobacz z jakimi formalnościami wiąże się zatrudnianie obcokrajowców i jakie ma zalety.

Blog Image
Profile Image

Rozliczanie cudzoziemców w Polsce [2018]

Rozliczanie cudzoziemców wiąże się z wieloma formalnościami. Jakimi?

Blog Image
Profile Image

Zatrudnianie obcokrajowców 2018 - LEGALIZACJA PRACY

Zatrudnianie obcokrajowców wiąże się z wieloma formalnościami, które należy spełnić, aby proces legalizacji zatrudnienia był w pełni poprawny.