fb Jak odpowiednio prowadzić kartotekę pracowniczą • Hrappka

Jak odpowiednio prowadzić kartotekę pracowniczą

Obowiązkiem pracodawcy jest prowadzenie dokumentacji, która jest związana ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych wszystkich pracowników. Co powinno się w tej dokumentacji znaleźć?

Blog Image

Dokumentacja pracownicza powinna składać się z dokumentacji osobowej (ewidencje, kartoteki, rejestry, wykazy) oraz dokumentacji płacowej (dotyczącej wypłaconych wynagrodzeń: imienną kartę wypłacanego wynagrodzenia za pracę oraz innych świadczeń związanych z pracą). Teczka personalna powinna być podzielona na 3 części: na dokumenty związane z ubieganiem się o zatrudnienie, dokumenty dotyczące stosunku pracy (nawiązania i przebiegu zatrudnienia) oraz dokumenty związane z ustaniem stosunku pracy.

Jakie ewidencje i rejestry prowadzić?

W teczce osobowej powinny się znaleźć m.in.:
• ewidencja czasu pracy,
• ewidencja pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, za których jest przewidziany obowiązek opłacania składek na FEP,
• karta ewidencji przydziału odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej (lub wypłaty ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz ich pranie i konserwację).

Z kolej w zakresie rejestrów pracodawca winien tworzyć:
• rejestr wypadków przy pracy,
• rejestr przypadków stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby,
• rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia, występujących na stanowiskach pracy.

Elektroniczna dokumentacja pracownicza

Od stycznia 2019 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o dokumentacji pracowniczej, która znosi obowiązek prowadzenia papierowej dokumentacji pracowniczej. Jest to zmiana, dzięki która pozwoli zneutralizować koszty generowania i archiwizacji dokumentacji oraz zwiększyć bezpieczeństwo. Aby dowiedzieć się więcej o zmianach jakie wprowadza nowelizacja ustawy o dokumentacji pracowniczej kliknij tutaj.

System HRappka to kompletny system do prowadzenia elektronicznej dokumentacji pracowniczej i o wiele więcej! HRappka to również CRM, system do rekrutacji oraz system kadrowo - płacowy. Przenieś wszystkie swoje dokumenty do chmury i zarządzaj nimi gdziekolwiek jesteś. Wypróbuj 14-dniowy okres próbny i zobacz jakie to proste!

Źródło: PIP

Dowiedz się więcej o prowadzeniu e-dokumentacji w naszym systemie!

zarejestruj się
Blog Image
Profile Image

Jak założyć Agencję Pracy Tymczasowej

Sprawdź, jak założyć Agencję Pracy Tymczasowej i z czym się to wiąże.

Blog Image
Profile Image

RODO dla agencji pracy - jakie zmiany należy wprowadzić?

25 maja wchodzi ustawa o RODO. Zobacz jakie zmiany czekają branże outsourcingu pracowników!

Blog Image
Profile Image

Zmiany w ustawie o Agencji Pracy Tymczasowej

Istotne zmiany w ustawie dotyczącej Agencji Pracy Tymaczowej – co to oznacza?