fb Rozliczanie cudzoziemców w Polsce [2018] • Hrappka

Rozliczanie cudzoziemców w Polsce [2018]

Blog Image

Rozliczanie obcokrajowców wiąże się z wieloma formalnościami. Ukraińcy i Białorusini coraz częściej są zainteresowani pracą w Polsce, a ich zatrudnienie jest coraz popularniejszym sposobem na braki kadrowe w Polskich firmach. Częstym problemem stają się rozliczenia obcokrajowców, które zależą od wielu zmiennych, którymi warto się zainteresować, aby poprawnie rozliczać obcokrajowców.

Rezydencja podatkowa

Aby być rezydentem krajowym w Polsce, należy spędzić w kraju 183 dni lub posiadać w Polsce źródło swoich interesów (prywatnych bądź biznesowych). Rezydenci krajowi są zobowiązani do rozliczenia osiągniętych przychodów na terenie naszego kraju. Jeżeli obcokrajowcy spełniają ten warunek, muszą rozliczyć wszystkie swoje dochody (w tym te uzyskane za granicą) w Polsce w sposób identyczny jak Polacy. Jeżeli obcokrajowiec nie jest rezydentem, to podlega on ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, a co za tym idzie - opodatkowaniu podlegają jedynie dochody, które uzyskali oni na terytorium Polski. W takiej sytuacji jeżeli obcokrajowiec uzyskał dochód z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy to musi on się rozliczyć z wysokości tych dochodów za pomocą PIT-37 lub może złożyć wniosek PIT-12 o roczne rozliczenie podatkowe przez płatnika składek - wówczas płatnik musi złożyć PIT-40.

Rozliczenie działalności wykonywanej osobiście przez obcokrajowca

Rozliczenie podatnika nieposiadającego polskiej rezydencji często odbywa się ryczałtowo, poprzez formularz IFT-1R. Jeżeli obcokrajowiec nie posiada działalności gospodarczej oraz posiada przychody z działalności wykonywanej osobiście to jego zarobki podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, który wynosi 20%. Podatek ten odprowadzany jest przez wypłacającego wynagrodzeniem który musi przygotować IFT-1R - dokument zawierający informację o wysokości przychodu uzyskanego przez osobę fizyczną niemającą w Polsce miejsca zamieszkania. W tej sytuacji nierezydent nie musi składać żadnych deklaracji o dochodach, jednak ma takie prawo jeżeli jego miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej oraz gdy złożenie zeznania podatkowego w celu opodatkowania dochodów według skali podatkowej będzie dla niego korzystniejsze niż opodatkowanie zryczałtowaną stawką. Pobrany podatek zostanie wtedy potraktowany jako zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Rozliczanie umowy zawartej z cudzoziemcem

W przypadku umowy zlecenia obcokrajowcy muszą odprowadzić podatek jeżeli mają zagwarantowane stałe miejsce wykonywania pracy. Osoby fizyczne, które zatrudniają Ukraińców w oparciu o umowę zlecenia nie odprowadzają podatku osoby zatrudnionej. Obowiązek ten leży po stronie podatników (ustawa z dnia 16 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych). Gdy obcokrajowiec nie ma rezydentury podatkowej i nie można wykazać, że dochody zostały uzyskane w wyniku pracy w stałym miejscu to taki dochód kwalifikuje się jako uzyskany z innych źródeł i podatnik musi rozliczyć go na terenie Ukrainy. Cudzoziemiec pracujący na podstawie umowy-zlecenia może przedstawić Certyfikat rezydencji danego kraju, np. Ukrainy, dzięki której nie należy naliczać żadnego podatku od przychodów osiągniętych w Polsce - należy wystawić dokument IFT. W przypadku zatrudnienia obcokrajowca na umowę o pracę wszystkie dochody obcokrajowca zawsze podlegają opodatkowaniu w Polsce.

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania w kraju wykonywania pracy i kraju rezydentury podatkowej obcokrajowca, może on przedstawić Certyfikat Rezydentury Państwa, z którym Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. Umowa ta rozstrzyga, w którym kraju dochód powinien zostać opodatkowany.

Uproszczenie procesu zatrudniania i rekrutacji

System HRappka nie tylko pozwala szybko generować oświadczenia i zezwolenia, ale jest również przydatny podczas rekrutacji międzynarodowej, pomaga pilnować czasu pracy obcokrajowców w Polsce oraz osób delegowanych za granicą oraz automatyzuje i usprawnia rozliczania pracowników.

Sprawdź, jak prosta jest legalizacja pracy i rozliczenia obcokrajowców w Polsce! Dowiedz się więcej:

System HRappka posiada wszystkie te cechy! Dowiedz się więcej o naszym systemie dla agencji pracy.

zarejestruj się

TAGI

  • Agencja Pracy Tymczasowej
  • Agencja Zatrudnienia
  • Pośrednictwo pracy
  • Rekrutacje
  • System do rekrutacji
  • IFT-1
  • zezwolenie na prace cudziemca
  • oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
Blog Image
Profile Image

Jak założyć Agencję Pracy Tymczasowej

Sprawdź, jak założyć Agencję Pracy Tymczasowej i z czym się to wiąże.

Blog Image
Profile Image

RODO dla agencji pracy - jakie zmiany należy wprowadzić?

25 maja wchodzi ustawa o RODO. Zobacz jakie zmiany czekają branże outsourcingu pracowników!

Blog Image
Profile Image

Zmiany w ustawie o Agencji Pracy Tymczasowej

Istotne zmiany w ustawie dotyczącej Agencji Pracy Tymaczowej – co to oznacza?