fb Funkcje systemu • Hrappka

Funkcje systemu HRappka


Efektywna praca

Notatki

System umożliwia dodanie dowolnej ilości notatek na każdym obiekcie w systemie (np. pracownicy, Klienci, umowy), dzięki czemu zbudujesz pełną historię współpracy.

Załączniki

Uzupełniaj załączniki dla pracowników: skany dowodów osobistych, wiz, paszportów, prawa jazdy. Twórz pełną historię współpracy z Klientem, załączaj skany ofert, zamówień, kontraktów.

Tagi

Łatwo wyszukuj kandydatów na podstawie umiejętności, bądź kategoryzuj Klientów dzięki dodawaniu dowolnej ilości tagów.

Zadania i checklisty

Organizuj pracę w swojej firmie dzięki zadaniom i checklistom. Odznaczaj rzeczy wykonane, zlecaj zadania współpracownikom.

Komunikator

Czat pomiędzy użytkownikami Agencji sprawia, że inne komunikatory są zbędne - informacje przekazywane są w sposób płynny.

Baza wiedzy

Wydzielona przestrzeń dyskowa, w której można przechowywać najpotrzebniejsze dokumenty - będą one dostępne na stronie głównej w zdefiniowanych folderach.

Eksporty danych

Każdą widoczną w systemie tabelę można wyeksportować do pliku Excel. System posiada również dedykowane eksporty księgowe, jak również pliki JPK.

Kontakt email i sms

Wysyłaj wiadomości mailowe lub SMS do wybranej osoby, grupy pracowników lub Klientów bezpośrednio z systemu. Historia kontaktu zapisze się automatycznie.

Aplikacja mobilna

Aplikacja mobilna pozwoli Ci zidentyfikować połączenia przychodzące od kontaktów z HRappki, podejrzeć ich dane, oraz dodawać do nich notatki bezpośrednio po rozmowie.


Klienci

Baza Klientów

CRM Online w specyfice HR - zarządzanie Klientami, w tym dokumenty i historia kontaktu, tworzenie powiązań między Klientami a pracownikami i umowami, tworzenie stanowisk.

Projekty i zlecenia

Definiowanie zapotrzebowania na wybrane stanowiska, możliwość wypełniania pustych wakatów pracownikami istniejącymi w bazie lub z rekrutacji, śledzenie postępów projektów rekrutacyjnych.

Kalkulator ofert

Kalkulacja oferty dla Klienta, uwzględniająca koszty zatrudnienia pracownika, koszty dodatkowe i marżę na podstawie złożonego zapotrzebowania, możliwość wydruku ofert.

Dostęp dla partnerów handlowych

Pośrednicy (partnerzy handlowi) mogą mieć wgląd do obsługiwanych przez siebie Klientów, możliwość dodania nowych oraz sprawdzania postępu realizacji projektów na ich rzecz.

Portal dla Klientów

Klienci Agencji (lub działy wewnętrzne firm) mogą uzyskać dostęp do podstawowych danych pracowników i ich kalendarzy pracy, mieć podgląd historycznych rozliczeń i faktur oraz akceptować godziny pracy / rozliczenia.


Pracownicy

Baza Pracowników

Przechowuj wszystkie dane o pracownikach w jednym miejscu - łatwe wyszukiwanie po numerach telefonów, geolokalizacja, pełna historia zmian, możliwość masowego kontaktu.

Portal pracowniczy

Udostępnij pracownikowi wgląd w jego dane (zmiany akceptowane przez Agencję), możliwość pobrania i podpisu elektronicznego umów, kalendarz pracy, czy historię wynagrodzeń.

Przedmioty

Zapomnij o karteczkach na biurku - prosta inwentaryzacja wydanych pracownikowi narzędzi, przedmiotów, kar czy zaliczek, które mogą być uwzględniane podczas rozliczania.

Wystawianie umów

Bez trudu wystawisz gotową umowę (wydruki takie jak chcesz), obsługujemy wszystkie rodzaje umów (o pracę, pracę tymczasową, cywilnoprawne, B2B, ramowe), wiele szablonów oraz różne języki.

Dokumenty delegacyjne

A1, EKUZ i informację również wystawisz w 30 sekund nieważne, czy dla Agencji, czy pod konkretnego Klienta. Sam wybierzesz formę wysyłki, czy dostarczenia dokumentów.

Dokumenty dla obcokrajowców

Oświadczenie, czy wniosek o zezwolenie na pracę wystawisz w 30 sekund, pod Agencję lub Klienta, z możliwością wysyłki elektronicznej lub wydrukiem. Mamy też rejestr wiz, wjazdów i wiele innych.

Zajęcia komornicze

Zdefiniowanie zajęcia komorniczego lub alimentacyjnego na pracowniku pozwoli automatycznie potrącać określoną część wynagrodzenia (zgodnie z literą prawa). Po potrąceniu automatycznie przygotujemy przelew do komornika, czy osoby pobierającej alimenty.

Stawki indywidualne

Jeśli wybrane osoby mają inne warunki zatrudnienia niż reszta załogi - to też nie problem. Pełna historia zmian stawek, możliwość definicji składowych - np. uzależniania od stażu pracy, czy posiadanych kwalifikacji.

Blokada wynagrodzeń

W przypadku niedopełnienia przez pracownika formalności (brak dostarczenia umowy, lub rozliczenia się z narzędzi pracy), system pozwala na wstrzymanie wypłaty wynagrodzenia z automatycznym powiadomieniem SMS.

Ostrzeżenia i przypomnienia w specyfice delegowania

System pilnuje przekroczeń czasu w delegacji już na etapie wystawienia umowy. Przypomnimy również o koniecznym zorganizowaniu transportu przed końcem umowy.

Ostrzeżenia i przypomnienia w zatrudnianiu cudzoziemców

Uniknij kar - system pilnuje m.in. czy pracownik podjął pracę zgodnie z terminami w oświadczeniu, a także odpowiedniego czasu pracy i rezydencji podatkowej.

Kalkulator wynagrodzeń

Nie trać czasu na szukanie kalkulatorów w Internecie - zawsze aktualny kalkulator wynagrodzeń jest wbudowany w program.

Tworzenie grafików pracy

System umożliwia masowe generowanie grafików pracowniczych oraz kalkulację przepracowanych godzin oraz nadgodzin.


Rozliczanie

Rozliczenia pracowników

Rozliczaj nawet kilkuset pracowników na raz, rozliczenia umów w oparciu o grafik, import godzin od Klienta lub na podstawie ilości przez niego wprowadzonych. Wszystkie typy umów.

Rozliczenia Klientów

Na podstawie rozliczenia pracowników w prosty sposób zrobisz rozliczenie Klienta, z którego szybko wystawisz fakturę.

Rozliczenia niestandardowe

Obsługujemy również rozliczenia w innych walutach, rozliczenia cudzoziemców, osób delegowanych i inne schematy właściwe dla Klienta.

Wystawianie faktur

Wbudowany, kompletny system fakturowania (zarówno na podstawie rozliczeń, jak i możliwość wystawienia faktury niezależnie od nich), korekty, duplikaty, rejestry VAT, i wiele innych funkcji jak JPK FA.

Rejestrowanie kosztów

Aby policzyć dochodowość niezbędne jest rejestrowanie kosztów - faktury możesz alokować na Klientów, a dla faktur za transport, czy mieszkanie system zweryfikuje ich wysokość.

Rejestr płatności i eksporty do Banków

Nie przepisuj ręcznie przelewów w systemie bankowym - pozwalamy na eksport paczek płatności w wybranym formacie do Twojego banku, obsługujemy również wypłaty gotówkowe oraz prezentujemy salda pracowników i Klientów.

Dokumenty rozliczeniowe

System automatycznie wystawi rachunki, listy płac, czy planowane faktury kosztowe dla pracowników na B2B.

Deklaracje ZUS i US

System automatycznie generuje deklaracje dot. rejestrowania lub wyrejestrowania z ZUS, obsługuje także deklaracje do Urzędu Skarbowego, w tym te składane elektronicznie, m.in. PIT-11 oraz PIT-4R.

Raporty i analizy

Bogaty zestaw raportów pozwoli Ci łatwo zweryfikować dochodowość na projektach lub Klientach oraz prowadzić standardowe raportowanie operacyjne.


Rekrutacja

Projekty rekrutacyjne

Wbudowany system rekrutacyjny (ATS). Wszystkie rekrutacje w jednym miejscu - statusy i ilość kandydatów na różnych etapach oraz wgląd w nadesłane dokumenty, ankiety i oceny. Szybkie dodawanie kandydatów (również przez import plików CV), współdzielenie profili i automatyczne respondery do kandydatów i wiele więcej.

Widget ogłoszeń na stronę WWW

Publikujesz ogłoszenia na swojej stronie WWW? Zintegrowanie naszego modułu ogłoszeń z Twoją stroną pozwoli na automatyczną publikację rekrutacji oraz pozwoli kandydatom na bezpośrednią aplikację.

Integracja z lokalnymi portalami pracy

System HRappka.pl umożliwia udostępnianie rekrutacji wieloma kanałami, m.in. na popularnych stronach z ogłoszeniami, czy w kanałach społecznościowych.

Integracja z zagranicznymi portalami pracy

Rekrutujesz obcokrajowców? Publikuj ogłoszenia w innych językach na zagranicznych portalach rekrutacyjnych.

Dostęp dla partnerów rekrutacyjnych

Partnerzy rekrutacyjni z poziomu swojego konta mają dostęp jedynie do listy otwartych rekrutacji z możliwością dodawania potencjalnych kandydatów do bazy.

Rozliczenia partnerów rekrutacyjnych

Partnerzy rekrutacyjni mogą być rozliczani w systemie na podstawie ilości dodanych kandydatów lub zatrudnionych pracowników, w tym możliwość zdefiniowania okresu gwarancji.

Kreator ankiet

Ankiety pozwalają na zebranie większej ilości informacji o kandydacie już na poziomie formularza rekrutacyjnego - pytania jedno i wielokrotnego wyboru, pytania otwarte, testy kompetencji.

Oceny pracownicze

Możliwość oceny profilu kandydata na podstawie określonych kryteriów. Proste oceny gwiazdkowe, jak również złożone ankiety z możliwością wysłania profilu do oceny zewnętrznej, czy porównywania ocen szczegółowych wielu kandydatów.

Anonimizowane CV

Nie trać czasu na przygotowanie profili swoich kandydatów - system przygotuje sam we wskazanym szablonie gotowe CV dla wybranych kandydatów z bazy.


Dostosuj pod siebie

Wielojęzyczny interfejs

System HRappka.pl jest dostępny w czterech wersjach językowych: polskiej, angielskiej, niemieckiej oraz rosyjskiej (ustawienie indywidualne dla użytkownika).

Wydruki wielojęzyczne

Możesz stworzyć wydruk w wybranym języku obcym z możliwością eksportu informacji z profilu pracownika, Klienta lub umowy.

Dostosowywanie uprawnień

Możliwość nadania uprawnień użytkownikom do wybranych modułów wraz z określeniem poziomu dostępu.

Dostosowanie widoków tabel

Możliwość dostosowania widoku tabeli do własnych preferencji oraz zapisania ich jako szablony.

Dostosowywanie formularzy

Sam możesz wskazać, które dane pracownika chcesz zbierać oraz uzupełnić je o dowolne atrybuty (z listą wyboru, datą, polem otwartym, czy nawet tabelą).

Dostosowanie statusy i workflow

Dostosuj pracę w systemie do skali swojej organizacji - system pozwala na modelowanie przepływu pracy dzięki konfiguracji statusów i powiadomień.


Moduły operacyjne

Mieszkania

Zapewniasz mieszkania pracownikom? Dedykowany moduł do zarządzania zajętością, wyposażeniem i kosztami. Możliwość potrąceń z wynagrodzenia za noclegi.

Samochody

System daje możliwość stworzenia bazy samochodów, które do dyspozycji mają Twoi pracownicy, w tym rozliczania przejazdów i ich kosztów.

Transport

Unikalny moduł transportowy pozwala planować (w tym w oparciu o sugestie) przejazdy pracowników oraz zamawiać transport u przewoźników.

Magazyn

Prowadzisz szczegółową inwentaryzację wydań przedmiotów oraz stanów magazynowych? Mamy dedykowany moduł dla Ciebie!

Raportowanie statutowe dla Agencji Pracy

W ramach systemu raportowania uwzględniliśmy również niezbędne raporty pod sprawozdania obowiązkowe APT.

Bezpłatny dostęp do 14-dniowej pełnej wersji aplikacji. Wypróbuj teraz!
Bezpieczeństwo danych

Zabezpieczamy dane na wielu płaszczyznach. Fizycznie (przed utratą) - Twoje dane znajdują się równocześnie na 7 dyskach, w 2 centrach danych. Logicznie (przed niepowołanym dostępem).

§
Bezpieczeństwo prawne

Dzięki nam spełnisz wymagania RODO. Dostarczysz wymagane deklaracje, złożysz wymagane prawem zaświadczenia i świadectwa, naliczysz prawidłowo wynagrodzenie.

Elastyczne podejście

Słuchamy naszych Klientów i rozwijamy system zgodnie z ich potrzebami. Możliwość dobudowania dedykowanych modułów, instalacji w infrastrukturze Klienta, dostosowania wyglądu i głębokiej konfiguracji.