Zatrudnianie cudzoziemców: przypomnienia w systemie HRappka.pl

System HRappka umożliwia ustawienie powiadomień dotyczących poszczególnych etapów zatrudnienia cudzoziemców. Nie tylko usprawnia to proces legalizacji oraz pozwala uniknąć kosztownych kar.

Ważność dokumentów osobistych oraz zezwoleń i oświadczeń na pracę

Umożliwiamy wysyłanie powiadomień (systemowych i mailowych do pracowników kadrowych oraz smsowych do pracowników) o:

Dokumenty osobiste:

 • o dacie rozpoczęcia paszportu biometrycznego,
 • o dacie końca paszportu biometrycznego,
 • o dacie rozpoczęcia karty pobytu,
 • o dacie końca ważności karty pobytu,

Dokumenty legalizujące:

 • o dacie rozpoczęcia oświadczenia,
 • o dacie końca ważności oświadczenia,
 • o dacie rozpoczęcia wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca (ZC-WWZ),
 • o dacie końca ważności wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca (ZC-WWZ),
 • o dacie rozpoczęcia wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca,
 • o dacie końca wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca,
 • o dacie rozpoczęcia zezwolenia typu A, B, C, D, E, S
 • o dacie końca ważności zezwolenia typu A, B, C, D, E, S,
 • o dacie rozpoczęcia innego tytułu pobytowego,
 • o dacie końca innego tytułu pobytowego,

Przedłużenie zezwolenia:

 • o dacie rozpoczęcia wniosku o przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca (ZC-WPZ),
 • o dacie końca ważności wniosku o przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca (ZC-WPZ),

Pobyt stały i czasowy:

 • o dacie rozpoczęcia wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały,
 • o dacie końca wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały,
 • o dacie rozpoczęcia zezwolenia na pobyt stały
 • o dacie końca ważności zezwolenia na pobyt stały,
 • o dacie rozpoczęcia wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy,
 • o dacie końca ważności wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy,
 • o dacie rozpoczęcia zezwolenia na pobyt czasowy,
 • o dacie końca ważności zezwolenia na pobyt czasowy,
 • o dacie rozpoczęcia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
 • o dacie końca ważności zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE.


Sposób powiadamiania

Każde powiadomienie z osobna (lub całą kategorię powiadomień) można przypisać do konkretnych użytkowników lub grup w systemie lub do osób z konkretną rolą (np. administrator, użytkownik).

Interwał powiadomień

Interwał powiadomień jest dowolnie konfigurowalny. Można ustawić ile dni przed wybraną datą system ma powiadomić użytkownika.

Można ustawić np. powiadomienie miesiąc i tydzień przed końcem daty ważności.

HRappka posiada również wiele innych powiadomień dotyczących rekrutacji, zatrudnienia pracowników, delegowania oraz powiadomienia dedykowane agencjom pracy (czas pracy pracownika u Klienta itp.)

Zacznij już dziś. 14 dni za darmo!

Zautomatyzuj rekrutacje i oszczędzaj czas z HRappka.pl!