Masowe wystawianie deklaracji PIT-11 / IFT1-R za rok 2019 w systemie HRappka - instrukcja

1. Wejdź w moduł Deklaracje > PIT Pracowników.

2. Kliknij w “+ WYSTAW DEKL. MASOWO".

3.  W nowym oknie należy zaznaczyć pracowników, którym chcemy wystawić deklaracje PIT. 

Uwaga! Nie ma możliwości zaznaczenia pracowników, którzy posiadają braki w rubrykach, które są niezbędne do wystawienia deklaracji PIT. Istniejące braki zostaną wyświetlone w tabeli w kolumnie Braki.

Jeżeli cudzoziemiec nie ma ustalonego nr PESEL tylko nr paszportu w PIT-11 w polu PESEL podstawią się domyślnie 99999999999.

Jeżeli chcemy rozliczyć cudzoziemców, którym należy wystawić IFT1-R to w polu typ, zamiast PIT-11 należy wybrać IFT1-R.

4. Po zaznaczeniu pracowników kliknij Zapisz.

5. W oknie zostaną wyświetlone wygenerowane deklaracje. Można je pobrać w formacie XML, PDF lub ZIP. Można je również wysłać pracownikom.

6. Aby wysłać zbiorczą deklarację do US należy przejść do modułu Deklaracje > PIT Firmy, a następnie wybrać WYSYŁKA DEKLARACJI DO US. W nowej karcie należy pobrać zbiorczy raport (PIT-11 (Z)) klikając w Pobierz.

7A. Wybór sposobu autoryzacji: podpis elektroniczny. Jeżeli w sposobie autoryzacji wybierzemy podpis elektroniczny to pobrany plik .xml należy spakować do archiwum .zip, inaczej plik nie zostanie wysłany do Urzędu skarbowego. (Uwaga! Akceptowane rozszerzenie pliku to tylko .zip, nie .7zip!)

Poniżej należy wstawić pobrany wcześniej plik .zip, a następnie wybrać Wyślij.

Plik .zip należy podpisać podpisem wewnętrznym typu XAdES. Proces podpisu jest zależny od posiadanego przez Państwa oprogramowania autoryzującego.

7B. Wybór sposobu autoryzacji: dane autoryzujące. Pobrany plik .xml należy wstawić w rubrykę poniżej. Przy wyborze tego sposobu autoryzacji nie jest wymagane spakowanie pliku xml do zip.

7. Po kliknięciu Wyślij, wstawiony plik zostanie wysłany do Urzędu Skarbowego. W systemie pojawi się tabela z wysłanymi deklaracjami PIT-11 (Z). W tabeli istnieje możliwość statusu wysyłki plików. Status pobierany jest ze strony Urzędu Skarbowego. Gdy przetwarzanie dokumentów zostanie zakończone poprawnie, istnieje możliwość pobrania UPO, czyli potwierdzenia wysyłki PIT.