Deklaracje

Moduł deklaracji zawiera pomoc w zakresie tworzenia, zarządzania i eksportu deklaracji firmowych oraz pracowniczych (ZUS, US, PPK).

PPK ZUS US