Konfiguracja systemu

Zakładka konfiguracja systemu zawiera pomoc związaną z konfigurowaniem systemów i encji do swoich potrzeb, m.in. tworzenie formularzy, atrybutów, konfiguracja ustawień, dodawanie nowych użytkowników, tworzenie wydruków (szablonów dokumentów), tworzenie serii dokumentów i wiele więcej.

Wydruki