Legalizacja

Kategoria legalizacja zawiera pomoc w zakresie modułu legalizacja cudzoziemców dostępnym w systemie HRappka, który umożliwia sprawne prowadzenie kartoteki pracownika, generowanie oświadczeń i zezwoleń na pracę oraz powiadomienia o kończącej się ważności dokumentów legalizujących pracę oraz pobyt cudzoziemca.