Praca w systemie

Kategoria Praca w systemie zawiera zagadnienia związane z konfiguracją i dostosowaniem systemu do swoich potrzeb - m.in. ustawienia widoku tabel, czy filtrowanie wyników.

Import Eksport Wielofirmowość